Hoạt động gần đây

Hoạt động của tất cả thành viên đăng ký tại Họ Đinh Việt Nam.

  1. Đinh Danh Vùng đã gửi một chủ đề mới.

    Sự tích lễ Tổ họ Đinh xã Chi Lăng - Thái Bình, ngày 20 thánh 11 âm lịch

    [IMG] Thế hệ con cháu họ Đinh ngày nay và dân làng có nhiều người chưa hiểu hết sự tích Lễ tổ họ Đinh vào ngày 19 và ngày 20 tháng 11 âm...

    Diễn đàn: họ Đinh Nông Kỳ - Thái Bình

    9/12/19 at 18:44
Đang tải...