Kết quả tìm kiếm

 1. Đ

  Những người con dòng họ Đinh Mẫn Cấp.

  Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày 8 tháng 12 Âm lịch ( tức ngày 05/01/ 2016) là ngày chính kỵ của cụ Đinh Mẫn Cấp. Là phận cháu đời thứ 5 của Cụ xin có nén tâm hương thắp kính dâng cụ. Những người con từ trên trời rơi xuống. Lẽ thường, gọi là phận con cái thì được cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng...
 2. Đ

  Chuyện về những chiếc hầm bí mật

  Chuyện kể về những chiếc hầm bí mật. Đến thời chúng tôi, năm sáu mươi tuổi là về hưu.Rất nhiều người giống như tôi, khi về hưu chúng tôi có hai thứ, một là một cái sổ hưu để sống ở một địa chỉ nhất định, hai là có thời gian để tham gia hội hè, du lịch, Tất nhiên cũng có những...
 3. Đ

  “Đinh Thúc Dự - Một tấm gương quả cảm vì quê hương”

  “Đinh Thúc Dự - Một tấm gương quả cảm vì quê hương” Liệt sỹ Đinh Thúc Dự (1911 - 1951) Batinh.com - Sắp tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với một số tác giả là hội viên Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Nam Định và gia đình đồng chí Đinh Thúc Dự đã sưu tầm các nguồn tư liệu lịch...
Top