Kết quả tìm kiếm

  1. dinhphiet1

    CÁC CHI,CHÒM HỌ ĐINH YÊN BÁI,GIAO LƯU GẮN KẾT TÌNH CẢM ANH EM HỌ HÀNG

    Do bối cảnh lịch sử đất nước Việt nam mình để lại, nên ở tỉnh Yên Bái nhiều chi họ Đinh khoảng 5 đời trở lên đã ở tình trạng anh, em họ hàng cư trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. ví như: chi họ Đinh Phú ở thành phố Yên Bái, chỉ tính từ Nghệ An trở ra ngoài Bắc, thì chi họ này có Anh trên , Em...
Top