Kết quả tìm kiếm

  1. Đinh Hữu Sâm

    Họ Đinh Quảng Bình sau hơn một năm thành lập BLL

    Đoàn đại biểu Họ Đinh tỉnh Quảng Bình tại buổi lễ thành lập BLL họ Đinh miền Trung và Tây Nguyên tại Huế - năm 2013 HỌ ĐINH QUẢNG BÌNH SAU HƠN MỘT NĂM THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC Ngày 24 tháng 5 năm 2014, Ban liên lạc họ Đinh Quảng Bình (BLL) chính thức thành lập. Kể từ bấy đến nay đã 14 tháng...
  2. Đinh Hữu Sâm

    Họ Đinh Phúc ở Vĩnh Lộc, Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

    Giới thiệu: HỌ ĐINH PHÚC Ở VĨNH LỘC, XÃ QUẢNG LỘC, THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH, Làng Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình nằm ở trung tâm vùng đồng bằng của sông Gianh và sông Son. Thủy tổ Đinh Phúc Sĩ, có nguyên quán Đoài Sơn, thuộc tỉnh Sơn Tây (nay là làng Đường Lâm...
Top