Kết quả tìm kiếm

  1. Đinh Văn Dưỡng

    Em Gái Tộc Đinh

    Em người con gái họ Đinh Xinh người đẹp nết tính tình hiền ngoan Em lớn giỏi chuyện đảm đang Em nhỏ ăn nói nhẹ nhàng nết na Lúc nhỏ còn với mẹ cha Công dung ngôn hạnh vào ra thưa trình Lớn khôn hiểu chuyện duyên tình Em luôn luôn giữ chữ trinh làm đầu Mai kia mốt nọ làm dâu Tam tòng tứ đức là...
Top