Kết quả tìm kiếm

  1. Đ

    Article: Binh bộ thượng thư Đinh Bạt Tụy

    You can view the page at http://www.hodinhvietnam.com/content.php?350-binhbothuongthu-dinhbatuy
  2. Đ

    Binh bộ thượng thư Đinh Bạt Tụy

    BINH BỘ THƯỢNG THƯ ĐINH BẠT TỤY Mộ thượng thư Đinh Bạt Tụy (nguồn hình: http://phapluatxahoi.vn) (hodinhvietnam.com) Dòng họ “Đinh Bạt” không phải gốc ở thôn Bùi Ngõa (Xã Bùi Khổng) mà theo gia phả gốc của họ Đinh (Thôn Bùi Ngõa, xã Hưng Trung) đã ghi lại: “Nhất Đại tổ là Đinh Văn Đạt là con...
Top