Trạng Nguyên Họ Đinh trên đất xứ Nghệ

Những người thực hiên:
Biên tập & Quay phim: Đinh Xuân Vinh
Viết Lời Bình: Đinh Văn Sáu
Đọc lời bình: Phạm Thị Hải Yến
Dựng phim: Lại Đăng Khoa

Bộ phim nói về Một vị Trạng Nguyên Họ Đinh trên đất xứ Nghệ.

Phần 1:


Phần 2:THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Đinh Xuân Vinh
Hội viên Hội khoa học lịch sử Việt Nam
Điện thoại: 0944590078.
 
Top