Ra mặt BLL họ Đinh Nam Định

NAM ĐỊNH TỔ CHỨC BAN LIÊN LẠC HỌ ĐINH KIÊN TIẾN VÀ BAN LIÊN LẠC HỌ ĐINH VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH.


Ngày 19/5/2012 tại xã Xuân Tiến huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định gần ba trăm đại biểu đại diện các dòng họ Đinh hai xã Xuân Tíên và Xuân Kiên- cùng các dòng họ Đinh trên địa bàn mười huyện và thành phố Nam Định đã về tổ chức họp mặt: Thành lập ra mắt Ban Liên lạc họ Đinh Kiên Tiến và Ban liên lạc họ Đinh VN tỉnh Nam Định.

GSTS Đinh Xuân Dũng Phó chủ tịch HĐLL phê bình VNNT Trung ương, Trưởng Ban liên lạc họ Đinh Việt Nam cùng các vị trong Ban thường trực Ban Liên lạc họ Đinh Việt Nam đã về dự .

+ Ông Vũ Tan Đệ Thường vụ Huyện Uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện Xuân Trường và Trưởng các Ban Ngành của huyện – các đại diện cho ban liên lạc họ Đinh tỉnh Hải Dương, Đại diện họ Đinh tỉnh Nghệ An- Thanh Hoá đã về dự .
Trước khi đi vào Hội trường để tiến hành nội dung cuộc họp mặt, các đại biểu đã tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ hai xã Xuân Kiên và Xuân Tiến.

Mười ba dòng họ Đinh Kiên Tiến đã bầu ra năm Uỷ viên Thường trực, hai mươi mốt thành viên trong Ban liên lạc đã bầu ông Đinh An Lạc là Trưởng an LL họ Đinh Kiên Tiến.

Với ba mươi mốt thành viên họ Đinh đại diện cho mười huyện và thành phố Nam Định đã bầu ra Thường trực Ban LL gồm bảy đại biểu- Ông Đinh Văn Sáu Nguyên Trưởng Đài phát thanh huyện Xuân Thuỷ, Nam Định, Hội viên Hội khoa học lịch sử tỉnh Nam Định được bầu là Trưởng Ban LL họ Đinh VN tỉnh Nam Định.

Hai Ban LL đã thông qua bản qui ước và phương hướng hoạt động. Lấy địa bàn Xuân Tiến làm trung tâm hoạt động. Các đại biểu trong cuộc họp mặt được nghe GSTS Đinh Xuân Dũng Trưởng Ban liên lạc họ Đinh VN nói chuyện, mọi người đều nhận thức sâu sắc ý nghĩa, mục đích tổ chức Ban Liên lạc họ Đinh Việt Nam. Phấn khởi tin tưởng đoàn kết hướng về cội nguồn. Các đại biểu đại diện cho các dòng họ Đinh Trong toàn tỉnh nhất trí cao dự án xây dựng khu Đài tưởng niệm Đinh Tiên Hoàng Đế và Dưỡng Phụ(cha nuôi) của Ngài là Trần Lãm Thủ lĩnh một trong mười hai xứ quân đóng tại Kỳ Bố Hải Khẩu( Thái Bình), hợp quân cùng Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn Thập nhị xứ quân thống nhất đất nước- đặt tên nước là Đại Cồ Việt- Tướng Công Trần Lãm được phong ‘ Phụ Dục Quốc Chính Thượng Công” ông sinh ra trên mảnh đất Xuân Trường- Giao Thuỷ- Thời Nhà Lý đặt tên là Hương Giao Thuỷ. Ngoài thờ hai vị trên còn là nơi thờ các vị Thượng tổ khai sáng ra các dòng họ Đinh trên địa bàn toàn tỉnh./.
.
N1JfnBkkWyGHno4h_wWc4Q.jpg
ông Đinh Xuân Dũng Trưởng Ban LL tặng hoa cho cuộc họp​
.
KVyMfczyyKQ6Wj9pfxR3uA.jpg
Ban Liên lạc họ Đinh tỉnh nam Định​
.
NvsqFBqTyfuCwQSGTCMCUg.jpg
.
O2EvAoHndtpplyx4f2yGwQ.jpg
.
puqShdVqOSci7OBI4CcYCA.jpg
Ban Liên lạc Kien Tiến.huyện Xuân Trường Nam Đinh​
.​
PzFNHrn_kl7HXRFcPVYOqA.jpg
.
VDZ_XGJ32BgNoui9K1hP6g.jpg

Đưa tin - ảnh
ĐINH XUÂN VINH
 
Top