Danh sách BLLLT tỉnh Quảng Bình

dinhhuusam

Moderator
THÔNG BÁO
"V/v Danh sách Ban liên lạc họ Đinh Việt Nam lâm thời tỉnh Quảng Bình"

Ngày 17 tháng 06 năm 2012, tại làng Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình diễn ra buổi gặp mặt đại biểu các dòng tộc họ Đinh xã Quảng Lộc. Các đại biểu có mặt đã hưởng ứng nhiệt liệt nội dung bản quy ước Tổ chức và hoạt động Ban liên lạc Họ Đinh Việt Nam. Tất cả các đại biểu đều vui mừng phấn khởi về sự gắn kết giao lưu của tất cả các dòng Họ Đinh trên khắp đất nước và nước ngoài hướng về cội nguồn.
Tại buổi gặp mặt, trao đổi trực tiếp toàn thể các đại biểu đã thống nhất đề cử Ban liên lạc Họ Đinh Việt Nam lâm thời tỉnh Quảng Bình gồm 9 người sau đây:
1. Đinh Xuân Sàm - Trưởng Ban lâm thời
2. Đinh Hữu Chinh - Thành viên
3. Đinh Xuân Đạt - Thành viên
4. Đinh Phú Tư - Thành viên (Vĩnh Lộc)
5. Đinh Phú Tư - Thành viên (Hợp Hòa)
6. Đinh Hữu Thành - Thành viên
7. Đinh Nam Sơn - Thành viên
8. Đinh Hữu Sâm - Thành viên
9. Đinh Quang Hiếu - Thành viên
Ban liên lạc Họ Đinh Việt Nam lâm thời tỉnh Quảng Bình tiếp tục chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức buổi gặp mặt và giao lưu Họ Đinh tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất, dự kiến tổ chức tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Nay Ban liên lạc Họ Đinh Việt Nam lâm thời tỉnh Quảng Bình trân trọng thông báo đến Ban liên lạc Họ Đinh Việt Nam cùng toàn thể bà con Họ Đinh và rất mong muốn được sự quan tâm, động viên, giúp đở để liên lạc Họ Đinh Việt Nam tỉnh Quảng Bình sớm chính thức ra mắt và hoạt động, giao lưu gắn kết cùng các Ban liên lạc của các tỉnh thành phố trên khắp đất nước Việt Nam.

BAN LIÊN LẠC HỌ ĐINH VIỆT NAM LÂM THỜI TỈNH QUẢNG BÌNH
 

dinhnhulai

Moderator
Staff member
Chào anh Đinh Hữu Sàm, tôi Đinh Như Lai thành viên ban liên lạc họ Đinh Việt Nam, trưởng ban liên lạc lâm thời họ Đinh tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 24/6/2012 chúng tôi đã tổ chức thành công buổi gặp mặt họ Đinh tỉnh Thừa Thiên Huế, về dự có ông Đinh Xuân Vinh và ông Đinh Ngọc Hiện phó ban liên lạc họ Đinh Việt Nam. chúng tôi đã bầu được Ban liên lạc gồm một ban cố vấn và 17 thành viên do Ông Đĩnhuân Long làm trưởng ban, tôi phó ban trực, đồng thời tôi cũng là thành viên xây dựng kỷ yếu họ Đinh Việt Nam do Ông Đinh Ngọc Hiện chủ trì, anh vào trang họ Đinh để biết thêm địa chỉ liên lạc của từng thành viên. Trước tiên xin được thay mặt Ban liên lạc họ Đinh tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến Ban liên lạc lâm thời họ Đinh tỉnh Quảng Bình, lời chào và chúc toàn thể ban liên lạc sớm tổ chức thành công buổi gặp mặt họ Đinh tỉnh Quảng Bình và thành lập Ban liên lạc chính thức. Anh nên liên lạc với anh Đinh Xuân Vinh để được h]ơngfs dẫn thêm. Chào anh về việc xây dựng kỷ yêu để tiến hợp phả, và văn hóa dòng tộc,... từng họ nên gặp anh Đinh Ngọc Hiện
 

dinhnhulai

Moderator
Staff member
Đã lâu không liên lạc. Thường trực Ban liên lạc miền Trung muốn hỏi hiện nay Ban liên lạc Quảng Bình đã chuẩn bị buổi gặp mặt để ra mắt ban lliên lạc họ Đinh Quảng Bình chính thức vào thời gian nào?. năm nay ban liên lạc họ Đinh Quảng Bình có đăng cai gặp mặt Ban liên lạc họ Đinh miền Trung được không?. Anh cho biết để chuẩn bị.
 
Top