Ban liên lạc họ đinh tỉnh Thừa Thiên Huế

dinhnhulai

Moderator
Staff member
Kính chào bà con trong dòng họ đinh tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban liên lạc họ Đinh tỉnh Thừa Thiên Huế, đã tổ chức buổi họp mặt vào ngày 24/6/2012. Được đón tiếp trên 100 vị đại biểu đại diện cho nhiều dòng họ đinh trong tỉnh về dự. Chúng tôi đã thành lập được ban liên lạc chính thức gồm: 5 vị cố vấn, và 21 thành viên do Ông Đinh Xuân Long làm Trưởng ban kèm theo danh sách Ban liên lạc
Thành phần Ban liên lạc tỉnh Thừa Thiên Huế: Gồm 21 Ủy viên
Cố vấn: 5 vị
- Cố vấn Ban liên lạc tỉnh Thừa Thiên Huế: Hòa Thượng Thích Thanh Liên (Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Nhà thờ Tổ)
- Cố vấn Ban liên lạc tỉnh Thừa Thiên Huế: Ông Đinh Như Xí (Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Nhà thờ Tổ)
- Cố vấn Ban liên lạc tỉnh Thừa Thiên Huế: Ông Đinh Viết Nhu Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Nhà thờ Tổ)
- Cố vấn Ban liên lạc tỉnh Thừa Thiên Huế: Ông Đinh Trường Chính (Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Nhà thờ Tổ)
- Cố vấn Ban liên lạc tỉnh Thừa Thiên Huế: Ông Đinh Hữu Cờ (Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Nhà thờ Tổ)

Ban liên lạc: 21 vị
Thường trực:
1/- Trưởng Ban: Ông Đinh Xuân Long

2/- Phó ban thường trực: Ông Đinh Như Lai

3/- Phó ban:.Ông Đinh Khắc Duyệt

4/- Phó ban: Ông Đinh Văn Thạnh

5/- Phó ban: Ông Đinh Như Liễn (Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nhà thờ
6/- Phó ban: Ông Đinh Hữu Luận
7/- Thư ký: Đinh Hữu Ngữ
8/- Thủ quỹ: Ông Đinh Như Đơ
Ủy viên:
9/- Ông: Đinh Viết Xuân
10/- Ông: Đinh Văn Đóa
11/- Ông: Đinh Như Thảo
12/- Ông: Đinh Như Vĩnh
13/- Ông: Đinh Như Trực
14/- Bà: Đinh Thị Bích Lân
15/- Ông: Đinh Khắc Niệm
16/- Ông: Đinh Viết Tụy
17/- Ông: Đinh Hữu Tâm
18/- Ông Đinh Như Thọ
19/- Bà: Đinh Thị Vĩnh Tân
20/- Ông: Đinh Dương
21/- Ông: Đinh Trọng Ái
Một số hình ảnh buổi họp mặt đã tải lên nhưng không được, khi nào được chúng tôi sẽ tải lên để bà con dòng họ cùng xem.
 

Những đính kèm

  • BIÊN BẢN LẦN THỨ NHẤT.doc
    37 KB · Xem: 26
Top