Việc Họ

Đinh Xuân Vinh

Moderator
Staff member
VIỆC HỌ

Mất sức về vườn chẳng đủ ăn
Tham gia việc họ bận quanh năm
Lao công khổ tứ không hề nản
Vất vả gian nan vượt khó khăn
Bạc hết, tiền đâu mà thiện tướng
Tiền còn, hậu mãi được nhân văn
Nhà mình, mình ở thôi đành vậy
Việc họ, việc hàng để tiếng tăm.

Đinh Xuân Vinh
 

dinhtrungky

Moderator
Staff member
Mạn phép sửa câu:
"Bạc hết, tiền đâu mà thiện tướng,
Tiền còn, hậu mãi được nhân văn.
thành:
"Bạc hết, tiền đâu mà thiện tướng,
Tình còn, hậu mãi được nhân văn.
 

Đinh Xuân Vinh

Moderator
Staff member
cảm ơn anh dinhtrungky thay chữ tình vaò tiền, hay nhưng ý tôi muốn để Bạc hết( bạc nghĩa là tiền bạc) . đối với tiền còn ( tiền là tiền bạc, không phải tiền trước hậu sau) hai câu luận cũng phải đối mà
cảm ơn ơn anh nhiều
 

dinhtrungky

Moderator
Staff member
vâng thưa chú, nhưng theo cháu hiểu chữ "bạc" ở đây là chỉ một thứ vật chất, cụ thể là bạc tiền, nếu câu dưới cũng sử dụng lại chữ "tiền" cũng chỉ thứ vật chất, cụ thể là tiền bạc thì sự "đối" đâu có, trong dân gian có câu: "Bạc hết, tình tan" để chỉ sự một mất mát cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng ở bài thơ của chú thì dù tiền bạc có hết song tình cảm vẫn còn lại mãi cho mai sau, ý đối hoàn chỉnh hơn chứ. Ý cháu hiểu là như vậy, chú nghĩ có đúng không?
 
Top