CA NGỢI ĐỨC THÁI TỔ TƯỚNG CÔNG UY DŨNG

Đinh Xuân Vinh

Moderator
Staff member
CA NGỢI ĐỨC THÁI TỔ TƯỚNG CÔNG UY DŨNG​
Ai về Đông Nhuế - Thái Bình​
Nhớ ngày giỗ tổ họ mình - Đinh gia​
Nhớ công đức của ông cha​
Hoa thơm, quả ngọt, chim ca trên cành​
Hương hoa bưởi cứ quẩn quanh​
Bừng trong xuân ấm yến oanh xum vầy​
Dòng Đinh phát tích từ đây​
Chung cây, chung cội dựng xây ngàn đời​
Câu thơ hay thả ngang trời
Nỗi niềm rải khắp không nơi bến bờ.
Về đây nghe vọng hồn thơ​
Uy danh Thái tổ bên bờ Trúc giang​
Một mình giưã bầy sói lang​
Đánh đông dẹp bắc chặn đàng giặc vây​
Hồn quê tha thiết đong đầy​
Tháng hai mười chín ngày này hiển linh​
Kính dâng Thái tổ uy linh​
Phù hộ con cháu khang ninh thọ trường.​
Cho con dâng nén tâm hương​
Kính dâng tiên tổ tỏ tường chứng cho​
Tháng hai – Giáp Ngọ( 2014)
xuanvinh
 
Top