Lễ Hội Tộc của tộc Đinh Văn tại Cẩm an, Hội An

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
Lễ Hội Tộc của tộc ĐINH Văn tại An Bàng, Cẩm An, Hội An ngày 13/11/ Ất Mùi (23/12/2015)

View attachment 2242

IMG20151223084639.jpg


IMG_1314.JPG


IMG_1315.JPG


IMG_1339.JPG


IMG_1345.JPG


IMG_1347.JPG


IMG_1352.JPG


IMG_1360.JPG


IMG_1361.JPG


IMG_1363.JPG
 
Top