Recent Content by Đinh Hữu Thuần

  1. Đ

    Họ Đinh Hữu tại Quế Sơn, Quảng Nam

    Họ Đinh Hữu tại 2 xã Quế Thuận và Quế Hiệp thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã hơn 10 đời, có nhà thờ tộc Đinh Hữu tại xã Quế Thuận được phong tặng gia tộc văn hóa. Theo gia phả thì ban đầu họ Đinh Hữu tại xã Quế Thuận có chữ lót là Đinh Văn nhưng qua nhiều đời không phát nên chuyển tên lót...
Top