Recent Content by Đinh Văn Kiền

  1. Đinh Văn Kiền

    Tìm cội nguồn họ Đinh ở Đại Đình Từ Sơn Bắc Ninh

    Họ Đinh của tôi đến nay được 9 đời. Cụ tổ tên là Đinh văn Gấm( Tự Đinh Quý Công). Quê gốc ở Đại Đình - Từ Sơn Bắc Ninh. Cụ sinh vào khoảng năm 1800. Trong gia phả dòng họ tôi chỉ biết đến đấy. Vậy thân sinh ra cụ tổ tôi là ai, cụ có anh chị em không, cụ gốc ở đấy hay ở đâu đến đấy lập nghiệp. Cả...
Top