Recent Content by DinhTinh2

  1. D

    Gia phả họ Đinh - Hậu Lộc - Thanh Hoá (chuyển dịch)

    ĐINH TRUNG KỲ ở đâu của Hậu Lộc Vậy, sao mà gia phả của họ đinh ở Hậu Lộc mờ vậy không đọc được, có thể gửi cho mình xin được không, theo địa chi email: [email protected] xin cảm ơn. mình là Họ Đinh Sỹ ở thôn Lam Thượng xã Thuần Lộc huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa
Top