dinhnhulai

Giới tính
Nam

Chữ ký

Đinh Như Lai - TP. Huế

Danh hiệu

 1. 10

  Không thể dừng lại được!

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!
 2. 10

  Tôi thật thích nó

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.
 3. 2

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!
 4. 5

  Tiếp tục năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!
 5. 1

  Bài đầu tiên

  Gửi một bài đầu tiên vào Diễn đàn để có danh hiệu này.
Top