Lễ Tế Xuân Giáp Ngọ của Đinh Tộc QNĐN

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
Hình ảnh
Lễ kỷ niệm 1046 năm ngày vua ĐINH TIÊN HOÀNG đăng cơ và lễ Tế Xuân hiệp kỵ các Tiền Hiền, Hậu Hiền, Liệt Tổ ĐINH TỘC QNĐN (06/03/ năm Giáp Ngọ)


Ông Đinh Phú Phước Chánh bái

Lễ cúng Thần (trước sân Từ Đường)

Con cháu Đinh tộc đại diện các chi phái của QNĐN về dâng hương.


Ông Đinh Công Tống Chánh Tộc Biểu Đinh Tộc QNĐN phát biểuÔng Đinh Hữu Khanh UVTT. Trưởng ban xây dựng trình bày về mô hình xây hàng rào cổng ngỏ


Các trưởng tộc của các chi phái về tham dựÔng Đinh Quyền Phó tộc biểu phát biểu
 

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
Cuộc họp bất thường 03/08/2014 tại Từ Đường Đinh Tộc QNĐN (Hòa Khương)
IMG_0005.JPG

Gian Chánh Điện (Bàn Thờ Vua ĐINH TIÊN HOÀNG)

IMG_0004.JPG

Ban Thường Trực và Đại Biểu các Chi Phái Tộc Đinh (QNĐN)

IMG_0003.JPGIMG_0006.JPG

Ông Đinh Công Tống Chánh Tộc Biểu chủ trì cuộc họp

IMG_0009.JPGIMG_0011.JPG

Ông Đinh Hữu Khanh(Phó Tộc Biểu phụ trách Xây Dựng) trình bày Đề Án xây tường rào và Cổng ngõ

IMG_0012.JPG

Ông Đinh Ngọc Đức phụ trách Tài Chính phát biểu

IMG_0013.JPG

Ông Đinh Nguyên Ta Phó Tộc Biểu góp ý xây dựng

IMG_0015.JPG

Ông Đinh Quyền Phó Tộc Biểu Thường Trực tổng kết

IMG_0002.JPG

Các vị cao niên: Ông Đinh Tề, Ông Đinh Hồng, Ông Đinh Công Tống, Ông Đinh Văn Khanh
 
Top