Cây phả hệ đồ của họ Đinh Uy Tế - Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình.

Đinh Khắc Hùng

Thành viên mới
H D NN.jpg

Phả hệ đồ của họ Đinh thôn Uy Tế, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
.
Ngài Thủy Tổ Đinh Phúc Trực cùng vợ Bùi Thị Trung sinh hạ 6 người con - 3 nam cùng 3 nữ là: Đinh Khắc Phục + Đinh Công Vọng + Đinh Trực Tính + Đinh Thị Ổi + Đinh Thị Mực + Đinh Thị Đặc.
- Đời ngài Đinh Khắc Phục cùng vợ Bùi Thị Dương sinh hạ 4 người con trai: Đinh Khắc Hoành + Đinh Khắc Sẻ + Đinh Khắc Côn + Đinh Khắc Đang.
- Đời ngài Đinh Trực Tính cùng vợ Bùi Thị Thuận sinh hạ 1 trai: Đinh Văn Khai. Từ ngài Đinh Văn Khai cùng vợ Bùi Thị Tương sinh hạ 6 người con - 3 trai và 3 gái, rồi sinh ra các đời con cháu họ Đinh sau này của thôn Uy Tế, Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình.

01. Đinh Phúc Trực - Bùi Thị Trung
..02.01: Đinh Khắc Phục - Bùi Thị Dương
...03.01: Đinh Khắc Hoành (Đô Hoành)
...03.02: Đinh Khắc Sẻ (Đô Sẻ)
...03.03: Đinh Khắc Côn (Quận Côn)
...03.04: Đinh Khắc Đang (Quận Đang)
..02.02: Đinh Công Vọng - Bùi Thị Thanh
...03.01: Đinh Văn Khai - Bùi Thị Tương
....04.01: Đinh Công Cả - Bùi Thị Khâm - Phạm Thị Xuyến
.....05.01: Đinh Quang Khải - Bùi Thị Tửu - Bùi Thị Vinh
......06.01: Đinh Quang Miễn - Đinh Thị Căn
.......07.01: Đinh Quang Lệ - Phạm Thị Trứ
.......07.02: Đinh Thị Đống - Lưu Văn Xứng
........08.01: Đinh Quang...
........08.02: Đinh Quang...
........08.03: Đinh Thị Ngạch (MS)
......06.02: Đinh Quang Yểng - Vũ Thị Khoát - Nguyễn Thị Vinh - Nguyễn Thị Lăng - Nguyễn Thị Tường
.......07.01: Đinh Thị Đàn - Bùi Văn Riệu
.......07.02: Đinh Quang Bường - Lưu Thị Âm
........08.01: Đinh Quang Phán - Vũ Thị Nhuận
.........09.01: Đinh Thị Ngô - Đinh Văn Hỷ
.........09.02: Đinh Quang Tỡi - Bùi Thị Tý - Bùi Thị Nhận
..........10.01: Đinh Quang Giáp - Đinh Thị Mai
...........11.01: Đinh Thị Phương - Nguyễn Văn Thắng
...........11.02: Đinh Thị Lan - Quách Hạ Long
...........11.03: Đinh Thị Vui - Phạm Nhật Thành
...........11.04: Đinh Quang Duy
..........10.02: Đinh Thị Mậu - Đinh Văn Diệp
..........10.03: Đinh Thị Hậu - Nguyễn Văn Sâm
..........10.04: Đinh Quang Thoại - Vũ Thị Liên
...........11.01: Đinh Thị Hương - Nguyễn Khắc Trung
...........11.02: Đinh Quang Thắng - Nguyễn Thị Phụng
............12.01: Đinh Quang Minh
..........10.05: Đinh Thị Mạnh (MS)
..........10.06: Đinh Quang Thân - Hà Thị Liệu
..........10.07: Đinh Quang Thơ - Trần Thị Thành
..........10.08: Đinh Quang Đuối - Nguyễn Thị Hoa
........08.02: Đinh Quang Miêng - Vũ Thị Nhâm
........08.03: Đinh Thị Lộng - .... Khoảng
........08.04: Đinh Quang Inh - Đinh Thị Ý
........08.05: Đinh Thị Lũy - Vũ Văn Sung
........08.06: Đinh Quang Linh - Đinh Thị Chúc
........08.07: Đinh Quang Hinh - Nguyễn Thị Hóa
.......07.03: Đinh Quang Ruật - Đinh Thị Điệu
........08.01: Đinh Thị Quớt - Nguyễn Văn Sưởng
........08.02: Đinh Quang Cớt - Nguyễn Thị Trắc
........08.03: Đinh Quang Cợt - Vũ Thị Nhâm
........08.04: Đinh Thị Cát - Bùi Trọng Khiêm
........08.05: Đinh Thị Két - Bùi Trọng Vinh
.......07.04: Đinh Quang Phúc - Vũ Thị Vốn
.......07.05: Đinh Thị Canh - Bùi Phú Bẩm
.......07.06: Đinh Thị Trà - Vũ Đinh Triệu
.......07.07: Đinh Thị Chuyên - Lưu Danh Mấu
.......07.08: Đinh Thị Cúc - Lý Văn Tảng
.......07.09: Đinh Quang Rục - Bùi Thị Thắc
.......07.10: Đinh Quang Hữu - Dương Thị Dần - Nguyễn Thị Ao
.......07.11: Đinh Thị Cưu - Bùi Văn Bảng
.......07.12: Đinh Thị Chi - Lưu Danh Thuần
......06.03: Đinh Quang Nhạn - Vũ Thị Hợi - Đặng Thị Điều - Đào Thị Sim - Đào Thị Sang - Đinh Thị Tăng - Nguyễn Thị Thiệp
......06.03: Đinh Thị Gấm - Nguyễn Văn Chưởng
....04.02: Đinh Công Chiểu - Đinh Thị Hiền - Bùi Thị Hai
.....05.01: Đinh Thị Sảng - Đinh Kim Tập
.....05.02: Đinh Công Nâu - Bùi Thị Chĩnh - Lương Thị Điển
......06.01: Đinh Thị Quy - Đinh Quang Trúc
......06.02: Đinh Công Trinh - Bùi Thị Tam - Bùi Thị Hảo
.......07.01: Đinh Khắc Bình - Lê Thị Liên - Bùi Thị Nhỡ
.......07.02:Đinh Khắc Định - Phạm Thị Chiêng
......06.03: Đinh Công Hanh - Phạm Thị Thao - Phạm Thị Quyên - Nguyễn Thị Trìu - Nguyễn Thị Nhợn
......06.04: Đinh Thị Cóc - Đào Đình Cuông
......06.05: Đinh Khắc Lợi - Đinh Thị Loan - Đinh Thị Nghiêm
......06.06: Đinh Khắc Trợ - Đinh Thị Chiếu
.....05.03: Đinh Công Đĩnh
.....05.04: Đinh Thị Phố - Lương Văn Bài
....04.03: Đinh Công Đạo - Nguyễn Thị Hiến
....04.04: Đinh Thị Liễn - Lưu Kim Bảng
....04.05: Đinh Thị Diện - Phạm Ngọc Thanh
....04.06: Đinh Thị Miền - Trần Ngọc Chấn
..02.03 Đinh Trực Tính - Bùi Thị Thuận
..02.04: Đinh Thị Ổi
..02.05: Đinh Thị Đặc

Tôi xin tự giới thiệu: Tôi tên là Đinh Khắc Hùng năm nay 75 tuổi, người họ Đinh thôn Uy Tế, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Hiện nay đang sống tại Hà Nội, có một việc xin ý kiến tư vấn: Dòng họ Đinh nhà tôi có một Gia phả gồm 12 đời, từ ngày trước các bậc tiền bối để lại và chúng tôi viết tiếp, nay chúng tôi muốn đưa lên mạng để bfa con trong họ xa gần được đọc, nhằm kết nối anh em họ tộc, sửa chữa, bổ sung các thông tin.
 

Đinh Thanh Hải

Administrator
Staff member
Cách đánh cây phả hệ = cách thủ công, ví dụ đời 01 thì một chấm, đời 02 thì hai chấm.... và đời 10 thì mười chấm, cho mỗi đời sau thụt vào một chấm so với đời trước.
Đời 01 = .01
Đời 02 = ..01
Đời 03 = ...01
Đời 04 = ....01
Đời 05 = .....01
Đời 06 = ......01
Đời 07 = .......01
...
Đời 10 = ..........01
 

Đinh Khắc Hùng

Thành viên mới
Chào Anh Hải.
Nhờ sự trợ giúp của Anh, gia phả đồ dòng họ Đinh thôn Uy Tế, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã được đưa lên www.hodinhviet nam.com. Xin chân thành cám ơn Anh.
Thưa bà con họ Đinh! Đây là phả đồ họ Đinh chúng tôi mới xây dựng trong vài năm gần đây.Tuy đã cố gắng rất nhiều, song với một việc lớn như vậy không tránh khỏi thiếu sót, Mong bà con, cô, bác xa gần trong họ góp ý và bổ sung thông tin để phả đồ ngày càng hoàn thiện hơn. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ nhờ anh Hải và các anh quản trị website đưa tiếp gia phả họ chúng tôi (bằng văn bản) lên www.hodinhvietnam.com. Chúng tôi hy vọng rằng nhờ có www.hodinhvietnam.com nhiều người sẽ tìm được cội nguồn, kết nối, giao lưu. Mong bà con đón đọc.
Chúc bà con họ Đinh xa gần sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý.
Trân trọng.
Hà Nội 03/2019
Đinh Khắc Hùng
 
Top