Đinh Thanh Hải's latest activity

 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  BÁNH CANH CÁ LÓC Ở SÀI GÒN Hai vợ chồng tôi tại quán O Hạnh . Từ lúc còn ở nhà, mạ tôi thường hay nấu những món ăn quê cho chúng tôi...
  • 0C681D2E-2B38-41CB-9524-299890D8FFF9.jpeg
 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  Từ trái qua: anh Lê Trung - anh Trương Quý - Tui. . Thành phố Houston của tiểu bang Texas là nơi mà người Việt chọn làm “quê hương” và...
  • 655D27D1-DF94-49D2-9EE5-DDC425785FDA.jpeg
  • C2E532F1-4C38-497E-95F5-32C76891F47F.jpeg
  • 6A4044D8-7CA5-482C-BA9B-5CC2CB7F699E.jpeg
  • AC3130FB-9673-4D31-B08B-C15A65AE6A1F.jpeg
  • C083A499-4E0E-49BD-9CF1-55A6216ED478.jpeg
  • 5203A72C-BE22-4FBE-9BD9-E4B14F17EFDC.jpeg
  • 794E8920-A8E9-46E5-85A0-6349D5324DB6.jpeg
  • 003DAF67-1E79-4051-8FC1-C670338F984F.jpeg
 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  O Lê Kim Chung tại Khe Sanh - Quảng Trị . Nhìn những hình ảnh thân thương và đẹp, do Ba tui Đinh Giao Hữu chụp O Lê Kim Chung về quê...
  • 50739D31-E4D4-45C7-B89D-1042AF390E87.jpeg
  • B03BD4D8-783B-42D4-9061-C9635CCDABDB.jpeg
  • A6B83B92-E1D5-4CE1-93A1-61177831ED04.jpeg
  • 20E8A442-F7EF-4A77-BFBE-24705FD024B8.jpeg
  • 702D1D1C-AEBB-488E-84A9-615989F74155.jpeg
  • 347FCA35-07C0-484D-863D-5F89DDA66E5D.jpeg
  • FD77ECE3-03DC-4262-AC62-F11B7AF2BC1E.jpeg
 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  Cơm Tấm Kiều Giang tại quận 2, Sài Gòn . Nói đến ẩm thực Sài Gòn thì không thể thiếu món "cơm tấm", một món ăn được làm từ hạt gạo vụn...
  • FA0A0697-3F6D-4F28-BDBE-8253AE929533.jpeg
  • ECE3F26B-8D7F-4A32-A731-DEC718A44DC8.jpeg
  • 1580053A-A9B8-4D4E-9BD4-15AC8A3AF15F.jpeg
  • 259E389B-7390-4FDE-AD29-16C3330B92F6.jpeg
  • 6AC8D72E-EC65-40A9-8D26-E6948EA1D412.jpeg
 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  Mọi thứ con dần chôn kín Kỷ niệm xưa thơ nhỏ với gia đình Gian nhà với tiếng cười tỏ Những đứa con thỏ thẻ tiếng reo mừng Mọi thứ...
  • F7AAB41B-1D64-4313-9BFC-45F1D1DFD71F.jpeg
 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  Con thuyền neo đậu trên sông Thạch Hãn. . “Beng áo cho người coi lưng” là điều mà không ai muốn, đặc biệt người Quảng Trị. Quê tui là...
  • C03083A4-3909-4706-A0AB-03304D00645B.jpeg
  • 2B53A54E-C9B8-43D4-BC1E-B5277419962B.jpeg
  • EA531D82-EF5C-4242-B6F2-6E2C2536F0A6.jpeg
 • Đinh Thanh Hải
  Đinh Thanh Hải đã gửi một chủ đề mới.
  Cô Trần Thị Phương nhận bông hoa tươi thắm. . Yoga là một phương pháp luyện tập lâu đời có nguồn gốc từ Ấn Độ, theo ghi nhận thì Yoga ra...
  • 5D3518B5-C259-4E4C-BC5A-2F16E33344B7.jpeg
  • 078A4E23-4FC6-4699-8C58-A3EE42B78FA8.jpeg
  • 5E93A946-4B52-4F79-8CF4-6056FA5290A5.jpeg
  • 66E27C38-99FD-4E0A-8D80-60BE4AD0D15D.jpeg
  • 66F2CE5E-6ADD-4540-A48D-F6533F69F3A1.jpeg
  • A4D99B34-FC24-4004-98D6-3CE809F1C35B.jpeg
  • F28EEE64-6E25-49E4-9EBA-F7A5D60A2CD4.jpeg
  • B9CC25D9-EC7E-49A0-97C1-BCF0C91A87C1.jpeg
  • 1D30269C-9ADD-4D15-8C2F-6817BD470B50.jpeg
Top