Recent Content by Đinh Thị Thụy Nhã

  1. Đ

    Về Thăm Đền Thờ Vua Đinh Ở Hoa Lư - Ninh Bình

    xin chao anh Hai, em cung nam trong gia dinh ho Dinh. Trong đời thứ sáu, cụ Đinh Văn Khoa là tiên tổ của gia đình em. gia đình anh nằm trong chi nhánh tiên tổ nào?
Top