Thơ giao lưu

miennhu

Thành viên mới
Staff member
Nhân dịp thăm Từ đường Họ Đinh- Kế Võ
Một số thi hữu đất Cố đô đã để lại mấy bài thơ
Miên Như xin post lên đây để bà con đọc chơi.

1.
Tôn nghiêm lộng lẫy cảnh Tiền đường
Con cháu nối truyền gốc Thiện lương
Phúc Tổ cao dày Trung hiếu vẹn
Nền tông Kế Võ ngát thanh hương.

2.
Kế Võ uy nghi ngôi Tổ đường
Đinh gia Công đức mãi lưu phương
Cháu con muôn nẽo về sum họp
Tưởng nhớ nguồn xưa dâng nén hương.

3.
Dưỡng lão đâu bằng An Dật Viên
Vinh Xuân một cảnh Tiểu thần tiên
Phù hoa tục lụy đây không có
Chỉ có cầm thi với bạn hiền.

4.
Kế Võ Đinh gia tiếng lẫy lừng
Quê hương còn đó nét thanh tân
Huệ lan cúc trúc phô hương thắm
Quy phụng long lân đẹp tuyệt trần.
 
Top