Họ Đinh Việt Nam hưng vượng trường tồn

dinhtrungky

Moderator
Staff member
Họ tộc muôn đời vẫn truyền ca
Đinh tổ cờ lau dựng cơ đồ.
Việt quốc Đại Cồ bừng sử sách,
Nam thiên một dải nối sơn hà.

Hưng quốc, cháu con đền ơn nước
Vượng tộc, anh em giữ nếp nhà.
Trường Yên thuở ấy còn vọng mãi
Tồn tích gia phong dệt gấm hoa.
 
Top