Gia Phả họ Đinh Văn - Quảng Nam

dinhvanphong

Thành viên mới
Staff member
Lịch Đợi Thuỷ Tổ Khảo Tế Dương Quận

Ông: ĐINH VĂN VIÊN

Năm sinh không rõ, mất ngày 18-02-ÂL. Mộ phần Ở núi Vàng,làng Đồng Thái (phía đông chân đồi 42). Con cháu đã trùng tu và xây cất lại vào ngày 01-08-2000.

Trong gia phả gốc không ghi rõ nguồn gốc và tiểu sử của ông bà Thuỷ Tổ nên hiện nay con cháu vẫn đang sưu tầm.

Phối bà: CAO THỊ ĐỊNH

Mất ngày 19-05-ÂL. Mộ phần ở làng Liễu Trì, nay đã cải táng về nghĩa địa Xá Trâu, Hà Lam. Trùng tu xây cất lại cùng lúc với ông Thuỷ Tổ (10-08-2000)

Sanh hạ: Đời thứ 2

Trai: - Đinh văn Ái

- Đinh văn Em

- Đinh văn Chữ

Gái: - Đinh thị Liệu

- Đinh thị Tịnh

- Đinh thị Lập

- Đinh thị Lại (vô tự)

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ MỘ PHẦN TỔ TIÊN


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 
Top