Phả hệ, phả đồ họ Đinh Văn - Hà Lam-Thăng Bình - Quảng Nam

dinhvanphong

Thành viên mới
Staff member
1.1 Đinh Văn Viên-Cao Thị Định
..2.1 Đinh Văn Ái
..2.2 Đinh Văn Em-Không rõ
...3.1 Đinh Văn Chồi
...3.2 Đinh Văn Mộc
...3.3 Đinh Văn Hóa
...3.4 Đinh Thị Đốc
...3.5 Đinh Thị My
...3.6 Đinh Thị Gò
..2.3 Đinh Văn Chữ *-Võ Thị Lâm
...3.1 Đinh Văn Tích *-Trần Thị Cung -Nguyễn Thị Soạn
....4.1 Đinh Văn Đột (vô tự)-Huỳnh Thị Thoan
.....5.1 Đinh Văn Trung*(vô tự)-Nguyễn Thị Thiệt-Võ Thị Tri
......6.1 Đinh Văn Bình (vô tự)
......6.2 Đinh Văn Vồ (vô tự)
.....5.2 Đinh Văn Thành(vô tự)
.....5.3 Đinh Văn Minh(vô tự)
.....5.4 Đinh Thị Hiếu
.....5.5 Đinh Thị Nhỏ
.....5.6 Đinh Thị Trinh
.....5.7 Đinh Thị Tường
.....5.8 Đinh Thị Hựu
.....5.9 Đinh Thị Đãi
.....5.10 Đinh Thị Lội
....4.2 Đinh Văn Hội *-Ngô thị Tuy
.....5.1 Đinh Văn Hạo *-Võ Thị Nuôi
......6.1 Đinh Văn Cổn *-Lê Thị Kái
.......7.1 Phạm Lộc-Đinh Thị Hợi
.......7.2 Đinh Văn Thân (vô tự)
.......7.3 Đinh Văn Thìn (vô tự)
.......7.4 Đinh Văn Trí (vô tự)
.......7.5 Đinh Văn Thứ(1)-Dương Thị Đồ-Huỳnh Thị An
........8.1 Đinh văn Dung (vô tự)
........8.2 Đinh Văn Canh (vô tự)
........8.3 Đinh Văn Cần (vô tự)
........8.4 Đinh văn Tương*-Nguyễn thị Phận-Nguyễn thị Thơm
.........9.1 Đinh thị Liêm
.........9.2 Đinh văn May
.........9.3 Đinh thị Lộc
.........9.4 Đinh văn Nhiều*-Trần thị Hường
..........10.1 Trần Ngọc Khánh-Đinh thị Kiều
..........10.2 Đinh văn Nhẫn
..........10.3 Đinh thị Tiên
..........10.4 Đinh văn Nhật
........8.5 Mai thái-Đinh thị Quảng
.........9.1 Mai............(Vàng)
.........9.2 Mai văn Ngọc
.........9.3 Mai Thị Bạc
.........9.4 Mai Thị Năm
.........9.5 Mai Văn Sáu
........8.6 Đinh thị Y (vô tự)
........8.7 Đinh thị Vô Danh
.......7.6 Đinh Văn Đàm (vô tự)
.......7.7 Đinh Văn Tường(2)-Hồ Thị Cường
........8.1 Đinh Văn Đáng*-Trần Thị Tư-Ngô Thị Phán
.........9.1 Đinh Văn Minh*-Huỳnh Thị Sâm
..........10.1 Đinh Văn Tú (vô tự)
..........10.2 Võ Hồng Sinh-Đinh Thị Mộng Lan
...........11.1 Võ Thanh Bình
...........11.2 Võ Thành An
...........11.3 Võ Thị Cẩm Giang
...........11.4 Võ Nhật Đông
...........11.5 Võ Thanh Vũ
...........11.6 Võ Thanh Long
...........11.7 Võ Hồng Điệp
..........10.3 Đặng Ngọc Châu-Đinh Thị Bích Hồng
...........11.1 Đặng Thị Tiến
...........11.2 Đặng Vô Danh
...........11.3 Đặng Thị Tiền
...........11.4 Đặng Thị Ý
...........11.5 Đặng Văn Quốc
..........10.4 Đinh Chánh Hùng*-Nguyễn Thị Vân
...........11.1 Đinh thị Hương Thuỷ
...........1.2 Đinh văn Thanh Trúc
...........11.3 Đinh văn Hoàng Long
..........10.5 Đinh Thị Anh Đào
..........10.6 Đinh Thị Phượng Vỹ
..........10.7 Đinh Văn Hoài Tưởng-Mai thị Hà
...........11.1 Đinh thị Hải
...........11.2 Đinh Văn Vô Danh
...........11.3 Đinh Thị Hoài
...........11.4 Đinh Thị Kiều
.........9.2 Đinh Văn Ba (vô tự)
.........9.3 Đinh Văn Trung-La Thị Kim Cúc
..........10.1 Đinh Văn Nhân-Thái Ngọc Huỳnh Vân
...........11.1 Đinh Thái Bảo
...........11.2 Đinh Thái Sơn
..........10.2 Đinh Văn Tân
..........10.3 Đinh Văn Thuận
..........10.4 Đinh Văn Thảo-Nguyễn Thị Diểm Phước
...........11.1 Đinh văn Hiếu
..........10.5 Đinh Thị Thu
..........10.6 Đinh Văn Đông
.........9.4 Nguyễn Công Hùng-Đinh Thị Sâm
..........10.1 Nguyễn Thị Hương
..........10.2 Nguyễn Thị Thơm
..........10.3 Nguyễn Thị Bé
..........10.4 Nguyễn Thị Hà
..........10.5 Nguyễn Thị Liễu
.........9.5 Đinh Văn Kỳ-Lê Ánh Tuyết
..........10.1 Đinh Lê Nguyên Khang-Nguyễn Thị Kim Hạnh
...........11.1 Đinh Nguyễn Lê Khoa
..........10.2 Đinh Lê Thuỳ Trang
..........10.3 Trần Hà Uy Việt-Đinh Lê Dạ Thảo
..........10.4 Đinh Lê Thục Trinh
.........9.6 Đinh Văn Khôi-Lê Thị Kim Cúc
..........10.1 Nguyễn Ngọc Hưng(Hùng)-Đinh Thị Ngọc Châu
..........10.2 Đinh Văn Thành-Phạm thị Hồng Vân
...........11.1 Đinh Vĩnh Toàn
..........10.3 Trần Văn Bảo-Đinh Thị Bích Ngọc
...........11.1 Trần.......
..........10.4 Đinh Văn Tùng
..........10.5 Đinh Thị Xuân Mai
.........9.7 Đinh Văn Phán-Nguyễn Thị Thống
..........10.1 Đinh Hùng Dũng-Trần Thị Năm
11.1 Đinh văn Sĩ
11.2 Đinh thị Thu Hương
11.3 Đinh văn Việt
11.4 Đinh văn Nhật
10.2 Châuvăn Tựu-Đinh Thị Kim Dung
11.1 Châu thị Cẩm Tiên
11.2 Châu văn Tiến
9.8 Đinh Vô Danh
9.9 Đinh Thị Phương(vô tự)
9.10 Đinh Văn Phượng(vô tự)
9.11 Đinh Văn Phong-Đỗ Thị Mỹ Nữ
10.1 Đinh Thị Ngọc Trang
10.2 Đỗ Trí Thức-Đinh Thị Đỗ Quyên
10.3 Đinh Văn Đỗ Vũ-Đinh Thị Ngọc Hà
11.1 Đinh Vũ Thảo Nguyên
10.4 Đinh Viễn Phương
9.12 Đinh Văn Phú-Bùi Thị Hiệp
10.1 Đinh Văn- Quý
10.2 Đinh Vô Danh
10.3 Đinh Phú Quốc
10.4 Đinh Quốc Khánh
8.2 Đinh Vô Danh
8.3 Đinh Văn May (vô tự)
7.8 Đinh Văn Trang(3)-Đỗ Thị Niệm-Võ Thị Tiệm
8.1 Đinh văn Huân-Võ thị Phú
9.1 Đinh vô Danh
9.2 Dương Quang Tờn-Đinh thị Lê
9.3 Đinh văn Nghiêu-Lê thị Hường
10.1 Lưu Văn Tường-Đinh thị Kiều Hạnh
10.2 Đinh Hữu Phúc-Trương Thị Ngọc Huyền
11.1 Đinh Thị Hoài Thương
11.2 Đinh Thị Quí Thiên
11.3 Đinh Thị Như Ngọc
10.3 Đinh ngọc Huy-Lê Thị.....Vân
10.4 Đinh Tiến Hoàng-Nguyễn Thị Nhật Vy
11.1 Đinh Thái Bảo
10.5 Võ Hưng Hoàng-Đinh thị Thu Thảo
10.6 Đinh Quang Hưng
10.7 Trần Văn Linh-Đinh thị Bích Vân
9.4 Phạm văn Tính-Đinh thị Lý
9.5 Đinh ngọc Anh-Nguyễn thị Quýt-Trần Thị Thanh
10.1 Đinh Nguyễn Xuân Nhật
10.2 Đinh Nguyễn Nguyên Nam
10.3 Đinh Thanh Bình
10.4 Đinh thị Thanh Vân
9.6 Nguyễn Đức Tiến-Đinh Thị Hà
10.1 Nguyễn Đức Thịnh
10.2 Nguyễn Đức Tuấn
10.3 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
10.4 Nguyễn Thị Ngọc Tâm
10.5 Nguyễn Thị Ngọc Thy
10.6 Nguyễn Thị Ngọc Thơ
9.7 Nguyễn Điển-Đinh thị Tần
8.2 Đinh văn Tần
8.3 Đinh văn Lai-Lê thị Xiêm-Nguyễn thị Lem
9.1 Đinh văn Sáu-Đinh vô Danh-Đinh thị Phi Yến-Đinh thị Nhung-Đinh thị Năm
9.2 Trần văn Tài-Đinh thị Nhung
9.3 Nguyễn Tiến-Đinh thị Phi Yến
10.1 Nguyễn Đông Yên-...........Hà
10.2 Nguyễn Vĩnh Yên
10.3 Nguyễn Trường Yên
10.4 Nguyễn Trị Yên
10.5 Nguyễn Hải Yên
9.4 Nguyễn Hùng-Đinh thị Năm
10.1 Nguyễn Đinh Dũng
10.2 Nguyễn Đinh Vũ-Nguyễn Thị Thu Thuỷ
11.1 Nguyễn Vũ Nguyên
10.3 Nguyễn Đinh Quốc Bảo-La Thị Hằng
9.5 Đinh văn Sáu-Trần thị Oanh
10.1 Đinh thị Thu Uyên
10.2 Đinh thị Thu Thảo
8.4 Đinh văn Châu
8.5 Đinh Tảo Vong
8.6 Đinh thị Tảo
8.7 Nguyễn Hữu Điểm-Đinh thị Liên
8.8 Nguyễn công Luôn-Đinh thị Huệ
9.1 Nguyễn công Vinh
9.2 Nguyễn công Ba
9.3 Lê Nguyên Thành-Nguyễn thị Liễu
10.1 Lê Thị Tố Anh
10.2 Lê Nguyễn Anh Huy
10.3 Lê Nguyễn Huy Tín
9.4 Nguyễn thị Mai
9.5 Nguyễn công Thu-..........Bảy
9.6 Nguyễn Thị Hường
10.1 Nguyễn Bảo Nhi.(Nu)
8.9 Đinh thị Em
8.10 Đinh Vô Danh
8.11 Đinh văn Lư-Lê thị Xuân-Võ thị Lào
9.1 Nguyễn văn Gặp-Đinh thị Thu Hương
10.1 Nguyễn thị Thanh Thảo
10.2 Nguyễn văn Trung
9.2 Đinh văn Hùng-Trần thị Xuân Thuý
10.1 Đinh Trần Ý Như
10.2 Đinh Trần Như Ngọc
8.12 Nguyễn chí Cường-Đinh thị Phi
9.1 Nguyễn Đinh Thy Phương
9.2 Nguyễn Đinh Phương Kỳ
7.9 Đinh Thị Lo (vô tự)
6.2 Đinh Văn Tố-Nguyễn Thị Lóc
7.1 Đinh Văn Cường*
7.2 Đinh Văn Tuý (vô tự)
7.3 Đinh Văn Tửu (vô tự)
7.4 Đinh Văn Bảo (vô tự)
7.5 Đinh Văn Đức (vô tự)
7.6 Đinh Văn Ngươu (vô tự)
7.7 Đinh Văn Hổ (vô tự)
7.8 Đinh Thị Loan
7.9 Đinh Thị Nghĩa
6.3 Đinh Văn Khuê (vô tự)
6.4 Đinh Thị Xuân
6.5 Đinh Thị Lâu
5.2 Đinh Văn Thông(vô tự)
5.3 Đinh Văn Thanh
5.4 Đinh Thị Lịch
5.5 Đinh Thị Hạnh
4.3 Đinh Văn Hy (vô tự)
4.4 Đinh Văn Kiết**-Nguyễn Thị Vụ
5.1 Đinh Văn Nhỏ**-Phạm Thị Huy
6.1 Đinh Văn Siêm-Nguyễn Thị Viễn
7.1 Đinh Văn Đoan-Lê Thị Nước
8.1 Đinh Thị Bàu
8.2 Đinh Vô Danh
8.3 Đinh Thị Soạn
7.2 Đinh Văn Niệm-Đinh Thị Khiêu
8.1 Đinh Văn Ca
8.2 Đinh Văn Kiệu
8.3 Đinh Văn Lệ
8.4 Đinh Văn Lữ
8.5 Đinh Thị Lẹ
8.6 Đinh Thị Cách
7.3 Đinh Văn Trạch-Không rõ
8.1 Đinh văn Giao
7.4 Đinh văn Ký
7.5 Đinh thị Tiền
7.6 Đinh Thị Địch
6.2 Đinh Văn Chưng**(Diễn)-Nguyễn Thị Đạt-Nguyễn Thị Nhị
7.1 Đinh Văn Diễn-Nguyễn Thị Đạt
8.1 Đinh Văn Phương
8.2 Đinh Văn Sĩ
8.3 Đinh Thị Hướng
8.4 Đinh Thị Sổ
8.5 Đinh Vô Danh
7.2 Đinh Văn Thí **-Nguyễn Thị Ngôn
8.1 Đinh Thị Tài
8.2 Đinh Thị Mùi
8.3 Đinh Thị Hoạ
8.4 Đinh Thị Chát
8.5 Đinh Văn Cho*-Nguyễn thị Tú
9.1 Nguyễn văn Liền-Đinh thị Hải
9.2 Phan văn Hồng-Đinh thị Thu Thuỷ
9.3 Đinh văn Hùng-Trần thị Nghị
10.1 Đinh Văn Việt
10.2 Đinh Văn Quang
10.3 Đinh Văn Liêu
9.4 Đinh văn Sơn-Trần thị Lai
10.1 Đinh Thị Dung
10.2 Đinh Văn Long
9.5 Đinh văn Phước-Nguyễn Thị Hồng
10.1 Đinh Văn Thành
10.2 Đinh Thị Nguyệt
9.6 Nguyễn hữu Thanh-Đinh Thị Nga
9.7 Nguyễn hữu Quang-Đinh thị Hoa
8.6 Đinh Thị Vàng
8.7 Đinh Thị Út
7.3 Đinh Văn Cương
7.4 Đinh Văn Thông
.......7.5 Đinh Văn Bình
.......7.6 Đinh Vô Danh
.......7.7 Đinh Thị Dĩnh
......6.3 Đinh Văn Thuận
......6.4 Đinh Thị Siêu
......6.5 Đinh Thị Đức
.....5.2 Đinh Thị Liễu
....4.5 Đinh Thị Dao
....4.6 Đinh Thị Toản (vô tự)
....4.7 Đinh Thị Dũ
...3.2 Đinh Văn Lộc (vô tự)-Huỳnh Thị Thiểu
....4.1 Đinh Thị Thiểu
...3.3 Đinh thị Khuê
..2.4 Đinh thị Liệu
..2.5 Đinh thị Luật
..2.6 Đinh thị Tịnh
..2.7 Đinh thị Lại
..2.8 Đinh thị Luật
 

dinhngocbang

Thành viên mới
Kính gởi anh Phong,
Anh có thể liên hệ với tôi để cùng tìm hiểu thêm thông tin về chi phái họ Đinh tại Hà Lam nói riêng và tộc Đinh tại Quảng Nam - Đà Nẵng nói chung.
Tôi cũng cần anh giúp để liên lạc với các cụ, các bác trong Hội đồng gia tộc Tộc Đinh.
Đinh Ngọc Bàng
Địa chỉ : 37/16 đường số 5, phường 16 TP Hồ Chí Minh
Đt : 0903.862252 Email: [email protected]
 
Top