Article: Dòng họ Đinh Nho ở Sơn Hòa, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Đinh Nho Anh

Thành viên mới
Xin hỏi thông tin từ tác giả

Xin chào Đinh Chiến Quốc!

Mình là Đinh Nho Anh, đời thứ 19 thuộc dòng họ Đinh Nho ở Sơn Hòa Hương Sơn Hà Tĩnh. Do chưa biết cụ thể thuộc đời nào nên xưng hô không được đúng có gì thông cảm. Cho mình hỏi là bài viết này bạn lấy nguồn từ tài liệu nào vậy? Hiện nay mình cùng bác Tộc trưởng Đinh Nho Quỳ đang cập nhật bản gia phả gốc thường xuyên và thấy bài viết của bạn có 1 số thông tin chưa khớp với bản gia phả gốc nên muốn hỏi bạn cụ thể để đăng lại bài viết với thông tin chính xác từ bản gia phả gốc! Xin cám ơn!
 

Dinh Nho

Thành viên mới
Xin chào Đinh Chiến Quốc!

Mình là Đinh Nho Anh, đời thứ 19 thuộc dòng họ Đinh Nho ở Sơn Hòa Hương Sơn Hà Tĩnh. Do chưa biết cụ thể thuộc đời nào nên xưng hô không được đúng có gì thông cảm. Cho mình hỏi là bài viết này bạn lấy nguồn từ tài liệu nào vậy? Hiện nay mình cùng bác Tộc trưởng Đinh Nho Quỳ đang cập nhật bản gia phả gốc thường xuyên và thấy bài viết của bạn có 1 số thông tin chưa khớp với bản gia phả gốc nên muốn hỏi bạn cụ thể để đăng lại bài viết với thông tin chính xác từ bản gia phả gốc! Xin cám ơn!


Chào Đinh Nho Anh,

Tôi thuộc đời thứ 18 của Dòng họ Đinh Nho ở Sơn Hòa, Hương Sơn, Hà tĩnh. Trong bài đăng, phần trên cùng tôi có viết rõ là
"lược trích đoạn viết về nguồn gốc của Dòng họ Đinh Nho ở Sơn Hòa, Hương Sơn, Hà Tĩnh trong bài viết "Hoàng giáp Đinh Nho Hoàn với Mặc Ông sứ tập" của ông Ngô Đức Thọ, đăng trên Trang Web Văn hóa Nghệ An" Vậy Nho Anh có thể tham khảo thêm

Đinh Chiến Quốc
 

Đinh Nho Anh

Thành viên mới
Reply

Chào chú Quốc,

Mới đây chi ở Đức Thọ có cung cấp thêm thông tin mới nên cháu và bác Đinh Nho Quỳ (Tộc trưởng họ Đinh Nho ở Hương Sơn) đã cập nhật thêm vào gia phả và có đăng thêm 1 bài viết mới hơn, đầy đủ hơn trên trang web này và hình như chú cũng đã đọc và cảm ơn bài viết. Có thông tin gì mới chú liên lạc với bác Quỳ theo thư điện tử hoặc điện thoại cho trong bài viết chú nhé! Xin cảm ơn!
 
Top