Thơ : Ta ngắm sao

Dinh Trong Phuc

Moderator
Staff member
http://www.youtube.com/watch?v=TywAwart2ik&feature=player_embedded#t=8s
ss2.jpg


Một sao, hai sao , đếm ba sao

Lấp lánh trời đêm ta với sao

Trong khoảng không gian xa thẳm đó

Chơi vơi ta thấy trống tâm hồn

Một sao , hai sao , đếm ba sao ...

Theo ánh sao băng phía trời xa

Xưa bảo sao băng người nên ước

Uơc gì ta sẽ mãi gần nhau .Đinh trọng phúc


vùng rẫy xuân sơn -Bà rịa 29/3/1983
 
Top