Họ Đinh ở sách Bùi Khổng Nghệ An

dinhvandat

Thành viên mới
HỌ ĐINH Ở SÁCH BÙI KHỔNG NGHỆ AN

Trong bài ‘Nguồn gôc họ Đinh Việt nam’ tôi đã đưa tin về hậu duệ Vua Đinh. Thông tin này chủ yếu nói về Đại lang Chính Tâm, người con trai thứ năm của Nam Việt vương Đinh Liễn. Sau khi cha và ông bị giết, Đại lang Chính Tâm phải chạy đi nơi khác sinh sống. Về sau hậu duệ của Chính Tâm cũng chia nhau đi các nơi để ẩn cư. Theo ‘Đinh tộc thế phả’ ở tổng Y Đún huyện Thần Khê, trấn Sơn Nam hạ (nay là xã Trần Phú, huyện Hưng Hà, Thái Bình), chi thứ của dòng họ Đinh Thanh Hoá, hậu duệ của đức ngài Đinh Liệt nói rằng, những nơi sau đây thuộc dòng dõi Đai lang Chính Tâm.

- Sách Thuý Cối, huyện Thụy Nguyên, thuộc Hoan Châu (nay là Mỹ Lâm, Ngọc Lạc, Thanh Hóa).
- Sách Nam Xang, nay là Lý Nhân, Hà Nam.
- Sách Bùi Khổng, Hưng Nguyên, Nghệ An.
- Sách Đồng Lừ, Nam Chân, Nam Định.
-
Ngày 26/3/2012 tôi được ông Đinh Bạt Ngoạn, một hậu duệ của ngành họ Đinh ở Bùi Khổng, Hưng Nguyên, Nghệ An đưa đến một quyển gia phả của dòng họ với tựa đề “Tộc phả dòng họ Đinh Bạt”. Đêm đến tôi đọc bằng hết quyển gia phả này. Trong cuốn gia phả này có thể tóm lược như sau:

“Cụ Đinh Văn Mịch ngụ tại xứ Ư Mịch, châu Đại Hoàng, Hoa Lư động, về sau cụ đã di cư vào thôn Thổ Phong, xã Bùi Khổng,, tổng Hải Đồ, huyện Hưng Nguyên, phủ Trịnh Đồ, Nghệ An. Cụ sinh ra Đức hậu Phủ quân Đinh Văn Đạt, cháu là Chính đạo Phủ quân Thái bảo Đinh Văn La. Đinh Văn La sinh Thái bảo Đinh Văn Hùng. Đinh Văn Hùng sinh Binh bộ Thượng thư Khê Quận công Đinh Bạt Tuỵ, một danh tướng kiệt xuất của nhà Lê. Ông có công lớn trong thời Lê – Trịnh, đã đóng góp quyết định trong chiến thắng đánh đuổi nhà Mạc ra khỏi thành Thăng Long. Hậu duệ của ông có đến năm đời nữa làm đại quan cho nhà Lê - Trịnh”.

Vậy là có thêm một thông tin nữa của hậu duệ đức ngài Chính Tâm. Cũng như chi họ Đinh Thanh hoá, dòng dõi Đinh Chính Tâm, có hậu duệ là Đinh Thập Lý sinh ra các kiệt tướng Đinh Lễ, Đinh Bồ, Đinh Liệt thì họ Đinh Bùi Khổng của đức ngài Đinh Văn Mịch cũng đã sinh ra những con người nổi tiếng như Đinh Bạt Tuỵ.

Chúng tôi tha thiết mong muốn, họ Đinh ở sách Nam Xang, nay là Lý Nhân, Hà Nam và họ Đinh ở sách Đồng Lừ, Nam Chân, Nam Đinh cung cấp gia phả hoặc cho biết thông tin về gốc gác của dòng họ Đinh của mình, ngõ hầu chúng ta có thể phác hoạ được con đường chạy trốn của hậu duệ đức ngài Đinh Chính Tâm.

Xin đưa tin này để bà con họ Đinh ta biết và hết sức giúp đỡ.

Kính báo
ĐINH VĂN ĐẠT
 
Top