Gia phả dòng họ Đinh Văn ở xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

dinhthitonga

Moderator
Dòng họ Đinh Văn lập gia phả vào ngày 16 tháng 01 năm Nhâm Thân, triều vua Bảo Đại năm thứ 7 nước Nam tại xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba (Tổng Mạn Lạn) tỉnh Phú Thọ. Con cháu đời sau truyền lưu những ghi chép về tổ tiên dòng họ từ xưa đến nay để người đời sau biết được quá trình phát triển và gìn giữ.
Tổ tông đã truyền lại cho con cháu biết rằng, trong sách "Trời nước Nam ta" đã phân định có dòng họ Đinh là dòng tộc có danh tiếng, đáng để lưu truyền.
Tỷ tổ (người đầu tiên lập nhánh họ Đinh Văn tại xã Vũ Yển) đã sống cần kiệm, trung hậu trị gia nên được triều đình phong tặng danh hiệu "Uy dũng đại tướng quân"
Đời thứ nhất:Tiên tổ là Đinh Văn Nhương và vợ là Nguyễn Thị Tơn
Đời thứ hai:Cao cao tổ là Đinh Văn Phúc Giai và vợ là Ngô Thị Đoan
Đời thứ ba:Cao tổ là Đinh Văn Phúc Vĩnh và vợ là Nguyễn Thị Khưu
Đời thứ tư:* Khởi tổ là Đinh Văn Phúc Trí và vợ là Nuyễn Thị Nhẫn
* Khởi tổ là Đinh Văn Vy và vợ là NGuyễn Thị Tham
* Thủy tổ là Đinh Văn Thắng (tự Bá Phàn - Uy dũng Đại tướng quân)
* Tổ cô là Đinh Thị Nhâm
Đời thứ năm: * Khởi phái tổ là Đinh Văn Phúc Quảng và vợ là Ma Thị Vận
* Đinh Văn Tiến An và vợ là Nguyễn Thị Diệp
* Đinh Văn Tá Tài và vợ là Nguyễn Thị Bộ
* Tổ cô là Đinh Thị Vinh, Đinh Thị Vạn, Đinh Thị Khuông và Đinh Thị Kiều.
Đời thứ sáu:* Khởi phái tổ là Đinh Văn Phúc Tức và vợ là Nguyễn Thị Phiên
* Khởi phái tổ là Đinh Văn Phúc Tôn và vợ là Cao Thị Tiếp
* Đinh Văn Thiên Niên và vợ là Nguyễn Thị Đa
* Khởi phái tổ là Đinh Văn Tiến Thiện và vợ là Ngô Thị Khơi
* Khởi phái tổ là Đinh Văn Tiến Hiền và vợ là Nguyễn Thị Thi
* Khởi phái tổ là Đinh Văn Quang Hoàn và vợ là Nguyễn Thị Viên
* Khởi phái tổ là Đinh Văn Quang Tiền và vợ là Nguyễn Thị Dị
* Khởi phái tổ là Đinh Văn Danh Tôn và vợ là Ngô Thị Hân
* Lệnh Thúc bá là Đinh Văn Chử, Đinh Thị Huỳnh và Đinh Văn Lễ
* Lệnh huynh là Đinh Văn Cương
Đời thứ bảy: * Tổ là Đinh Văn Mệnh và vợ là Vy Thị Linh
* Đinh Phương Huệ và vợ là Nguyễn Thị Tự
* Đinh Văn Lang và vợ là Nguyễn Thị Lao
* Đinh Văn Phương Vọng và vợ là Nguyễn Thị Thuế
* Đinh Phương Đông và vợ là Phạm Thị Chấp
* Đinh Văn Thi và vợ là Phùng Thị Lữ
* Phái tổ là Đinh Văn Phụ Tá và vợ là Nguyễn Thị Huyền

Đời thứ tám:* Tổ khảo là Đinh Văn Phương Hợp và vợ là Đinh Thị Phụng
* Phái tổ là Đinh Văn Thuật (tự là Phương Kiên) và vợ là Nguyễn Thị Nhẫn
Đời thứ chín: * Khởi phái tổ là Đinh Văn Cẩm và vợ là Nguyễn Thị Thư
* Khởi phái tổ là Đinh Văn Minh và vợ là Nguyễn Thị Thịnh
* Khởi pháp tổ là Đinh Văn Thường và vợ cả là Nguyễn Thị Ý. Vợ thứ là NGuyễn Thị Vượng
Đời thứ mười: * Tổ Khảo là Đinh Văn Huynh (tự Cung) và vợ là Đinh Bá Chúng
* Tổ khảo Đinh Văn Đệ và vợ là Hoàng Thị Cô
* Tổ cô là Đinh Thị Cầu
* Tổ cô Đinh Thị Phong
* Đinh Văn Vỹ
* Đinh Văn Lương
* Hiển khảo là Đinh Văn Tạo
* Khảo là Đinh Văn Lập
* Tỷ là Đinh Thị Lịch
* Tỷ là NGuyễn Thị Tường
 

Đinh Văn Quang Tú

Thành viên mới
Cảm ơn Anh Đinh Duy Đang đã đưa thông tin này lên để liên kết với dòng họ Đinh cả nước
 

dinhthitonga

Moderator
Cháu bận quá, chưa kịp up tiếp thông tin, thu xếp xong công việc cháu lại viết tiếp và tìm kiếm thêm thông tin qua các kênh cháu biết ạ. Mong các bác thông cảm cho cháu nhé!
 

Đinh Văn Quang Tú

Thành viên mới
Chú cũng đang sưu tầm và biên soạn gia phả của toàn bộ gia đình qua ảnh , cháu mail cho chú ảnh của gia đình cháu và ảnh từng gia đình nhỏ trong gia đình cháu nhé
 
Top