Họ Đinh Hữu tại Quế Sơn, Quảng Nam

Đinh Hữu Thuần

Thành viên mới
Họ Đinh Hữu tại 2 xã Quế Thuận và Quế Hiệp thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã hơn 10 đời, có nhà thờ tộc Đinh Hữu tại xã Quế Thuận được phong tặng gia tộc văn hóa. Theo gia phả thì ban đầu họ Đinh Hữu tại xã Quế Thuận có chữ lót là Đinh Văn nhưng qua nhiều đời không phát nên chuyển tên lót là Đinh Hữu. Trãi qua hơn 10 đời, hiện gia tộc Đinh Hữu tại xã Quế Thuận có khoảng trên 100 hộ. Trưởng tộc ông Đinh Hoàng đã viên tịch năm 2010 khi tròn 100 tuổi, hiện trưởng tộc là ông Đinh Hữu Bảng, trong tháng 03/2013, nơi thờ gia tộc đã được xây tường rào khang trang. Con cháu của gia tộc hiện có người ở tại xã, có người định cư tại Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2013, con cháu Họ Đinh đang ở thành phố Hồ Chí Minh đang có kế hoạch xây dựng một nhà thờ Họ Đinh. Tin vui là có người trong dòng họ hiến đất, chỉ còn phần góp sức để xây dựng thôi.
 
Top