Đám giỗ ngài Tiền kỷ họ Đinh làng Đồng Di

Đám giỗ ngài Tiền kỷ họ Đinh làng Đồng Di
Nhà thờ họ Đinh làng Đồng Di, xã Phú Hồ,​
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Hôm nay ngày 7 tháng 4 năm Quý Tỵ là ngày giỗ ngài Hiển Cao Cao Tổ Khảo ĐINH QUÝ LANG húy Dư Ngài nguyên trấn Nghệ An. Hậu duệ của Ngài là Ngài Đinh Như Húy Giám Trưởng Họ Đinh làng Đồng Di đi vào miền trong đến xứ Thuận Hóa cùng ba vị khai canh lập làng “tứ tộc khai canhh” của làng (Phạm, Lê, Dương, Đinh). Sau khi ổn định Ngài trở về Trấn Nghệ An, tìm về thăm làng cũ và mộ phần Tiên nhân, bèn dời phần mộ của ông bà Cố và các mộ thân 10 ngôi đem về chôn tại làng Đồng Di. Đem ngài Đinh Như Dư làm Tiền kỷ, Ngài Đinh Như Giám làm Hậu kỷ, đề rõ ràng thế hệ, thứ tự cho con cháu nối đời gìn giữ.

TIỀN KỶ
- Ngài Thỉ Tổ Đinh Như húy Dư
Ngày mất 8 tháng 4, sinh được một trai;
- Ngài Tiên Tổ Đinh Như Húy Thêm
Ngày mất 10 tháng 8, sinh được một trai;
- Ngài Tiên Tổ Đinh Như húy Thuấn
Ngày mất 3 tháng 6, sinh được một trai.
HẬU KỶ
Đời thứ nhất:
- Ngài Đinh Như húy Nga lại húy Giám. Trưởng họ Đinh Như làng Đồng Di
(con của Ngài thứ 3 trên Tiền kỷ).
Ngày mất 24 tháng Giêng, Sinh hạ được 4 trai 1 gái;
Trai: (Lộc, Khương, Phụng, Đoán), gái: Đinh Thị Nga).

Đời thứ hai:
1/- Ngài Đinh Như Lộc tục Viết.
Ngày mất 26 tháng 2, sinh hạ được 6 trai 1 gái;
Trai: (Tô, Đạt, Năng, Diệu, Phi, Khoa), gái (Đinh Thị Liễu)
2/- Ngài Đinh Như Khương (tục Sơn)
Ngày mất 11 tháng 1, vô tự
3/- Ngài Đinh Như Phụng (tục Cẩm)
Ngày mất 28 tháng 11, vô tự
4/- Ngài Đinh Như Đoán tục Cảnh
Ngày mất 9 tháng 7, sinh 1 trai (húy Kế lại húy Doãn), đã xuất phái (Đinh Như Phi)

Đời thứ ba:
1/- Ngài Đinh Như Tô (tục Đức)
Ngày mất 20 tháng 4, vô tự
2/- Ngài Đinh Như Đạt tức Long
Ngày mất 20 tháng 10, sinh 4 người con
Trai (Hoành, Liêu tục Châu, Siêu, Thạc tục Dĩnh)
3/- Ngài Đinh Như Phi (tục Tước)
Ngày mất 3 tháng 9, sinh hạ 4 trai 4 gái
Trai (Thiệu, (tục Hàn), Bửu (tục Thành), Bình (tục Nguyệt), Ấm (tục Lương), Gái (Thị Cảnh, Thị An, Thị Đông, Thị Nhuy)
Đến đời thứ tư xuất phái - 4 người con sau này xuất thành 3 phái:
*Phái nhất: Ngài Đinh Như Thiệu cư tại làng.

*Phái nhì: Ngài Đinh Như Bửu cư tại Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
*Phái ba: Ngài Đinh Như Ấm cư tại làng.
*Phái tư: Ngài Đinh Như Đoán con thứ tư của ngài Hậu kỷ (đời thứ 2) .
- Hiện nay con cháu của ngài từ Hậu kỷ đã có đời thứ 15- 16.
 
Top