Lời mở đầu dòng họ.

dinhductam

Moderator
I. Nguồn gốc

Nước có nguồn, cây có gốc, người thì phải có Tổ Tiên, đó là quy luật tạo hoá bất di bất dịch. Người mà không biết cái gốc của người thì cũng như laòi cây cỏ vô tri vô giác, vậy nên chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc của mình. Từ thủa nguyên thuỷ con người chưa văn minh, chưa có chữ viết để lưu truyền cho nên nguồn gốc thật chính xác của một dòng họ đều không được để lại ( chưa có gia phổ). Do luật bảo vệ sinh tồn và phát triển, chữ viết ra đời, từ đó có gia phổ của các dòng họ, do đó cho nên khó ai có thể biết được chính xác ông Tổ cao nhất của mình. Sau khi đã có gia phổ rồi, do những diễn biến của xã hội, có những người đi xa nên có Chi, Họ mới tách ra mà cũng không ghi lại cụ thể quá trình huyết thống tiền bối mình, của Chi, Họ mình. Họ ta cũng không thoát khỏi quy luật đó.

II. Họ ta là họ Đinh

Theo sử cũ cũng như gia phổ của họ ghi chép lại từ lâu thì chúng ta là dòng dõi của Đinh Bộ Lĩnh ( người huyện Gia Viễn - Ninh Bình) có công dẹp loạn 12 Sứ quân lên làm vua, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng vào giữa thế kỷ thứ 10.

Ông Tổ ta vẫn thờ phụng tại nhà thờ Đại Tôn có bức chữ lớn ( đại tự) sơn son khắc 5 chữ Hán: "HOÁ TỰ BẮC NHI NAM" là ông Đinh Văn Đình lại từ Thanh Hoá vào khoảng giữa thế kỷ 16, cách đây trên 400 năm. Như vậy khoảng giữa từ vua Đinh cho đến Sơ Tổ Đinh Văn Đình của chúng ta không có tư liệu để tìm hiểu.

Cố can xưa đã dày công ghi chép gia phổ để cho đời sau kế tiếp con cháu có trách nhiệm bổ sung đầy đủ tùng thế hệ cho các bậc tiền bối. Do quan niệm trọng nam khinh nữ nên gia phổ chỉ ghi lại tên tuổi và sự nghiệp của các Tổ ông, còn các tổ bà thì không ghi tên mà chỉ ghi họ ( tên chung là Nhụ nhân có nghĩa là Người đãn bà đức hạnh )

Thời nay với đường lối mới, nam nữ bình đẳng, chúng ta ghi đầy đủ tên tuổi Tổ ông cũng như Tổ bà, trai cũng như gái theo quan điểm biết đến đâu thì ghi đến đó. Từ xưa có câu " NHÂN SINH DO TỔ" ( người sinh ra phải có tổ tiên); " MỘT GIỌT MÁU ĐÀO HƠN AO NƯỚC LÃ", với ý nghĩa đó hàng năm con cháu tập trung tại Nhà thờ để tế lễ, tưởng nhớ công đức Tổ tiên

Quê gốc: Thượng Ích - Đức Lâm - Đức Thọ
Tỉnh/TP: Hà Tĩnh
Lời nói tiêu biểu của dòng họ: Đức - Lưu - Quang
Tổng số thành viên: 45
 
Top