Trương Đinh Phúc muốn tìm nguồn gốc

miennhu

Thành viên mới
Staff member
Đây là bài của Bạn Trương Đinh Phúc hiện nay sinh sống tại Đà Nẵng gửi mail cho tôi sau khi ngiên cứu trang Web hodinhvietnam.com tôi xin post lên đây để bà con tham khảo. (ĐNN)
Họ Đinh Khắc Kế Võ nay đã ra đi các làng lập nên các nhà thờ mới:
(1). Nhà thờ họ Đinh Khắc ở làng Khánh Mỹ - Phú Vang - Thừa Thiên Huế thuộc nhánh nhứt.
(2). Sau đó trong nhánh nhứt có một Ngài về ở làng Xuân Thiên Hạ lập họ mới là họ Đinh Hữu đến nay đã 9 đời.
(3). Nhà thờ họ Đinh Khắc ở làng Eo gần cửa Thuận An thuộc nhánh nhì.
(4). Sau đó trong nhánh nhì này có về ở làng Mỹ Lợi lập họ mới là họ Trương Đinh đến nay đã 12 đời. Qua nghiên cứu phổ hệ nhánh nhì có nhiều chổ chưa rõ có khả năng tại đây còn đi nhiều nơi khác lập họ mà nay chưa tìm ra để hệ thống lại.
(5). Một chi phái qua lập họ ở Thanh Lam (trong quá trinh đi tìm họ tôi nghe bác Bộ Tố kể lại như vậy nhưng tôi chưa gặp, còn các họ đã nêu ở trên tôi đã đến nhà thờ gặp họ rồi).
Theo gia phả họ tôi thì khi về Mỹ Lợi, chỉ ở lại đó một người sanh ra Họ Trương Đinh chúng tôi, còn lại thì đi đâu đó đến bây giờ tôi chưa tìm được. Tôi viết bài này với mong mỏi là các họ hãy tìm về cội nguồn để có cơ hội nào đó mình khám phá những điều mới về dòng họ mà nhiều đời đầu tiên mình không rõ cho lắm. Cái quí nhất của lịch sử dòng họ là tìm ra được những bí ẩn mà ngày xưa tổ tiên mình do hoàn cảnh nào đó nên chưa ghi chép gia phả một cách rõ ràng.
Xin bác Niệm cho Phúc được đăng bài trong họ Đinh Khắc Kế Võ và ước mơ bác sẻ có nhiều bài nghiên cứu về họ mình nhiều hơn và toàn diện hơn.
 
Top