Hình Ảnh các Nhà Thờ Tộc Đinh tại huyện Phú Ninh (QN)

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
Xã Tam Thành
IMG_0001Nhà thờ phái.JPG
IMG_0003.JPG
IMG_0005.JPG
IMG_0006.JPG
IMG_0007.JPG
IMG_0008.JPG
IMG_0010Ông ĐV Thắng Tộc trưởng.JPG
IMG_0011Ô. ĐVThắng và Ô. Đ.Quang Y..JPG
IMG_0012.JPG
 
Top