Lễ Tế Thu Hiệp Kỵ Tổ Tiên tộc Đinh Văn tại Hà Lam (Mồng 10/ 08/năm Giáp Ngọ

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
IMG_0115.JPG
IMG_0086.JPG
IMG_0047.JPG
IMG_0059.JPG
IMG_0065.JPG
IMG_0078.JPG
IMG_0116.JPG
IMG_0120.JPG
IMG_0122.JPG
 

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
1/ VIDEO Lễ Cúng Tổ Tiên tộc Đinh Văn

----------------------------------------------------------------------

2/ VIDEO Lễ cúng tại Từ Đường

 
Top