Lễ Tế Thu ĐINH TỘC QNĐN ngày12/08/Giáp Ngọ

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
Hình ảnh:Lễ Tế Thu ĐINH TỘC QNĐN ngày12/08/Giáp Ngọ


Hình ảnh1807.jpg

Lễ Tế Thần trước sân Từ Đường

Hình ảnh1812.jpgHình ảnh1813.jpg

Chánh Điện (Thờ Vua ĐINH TÊN HOÀNG)

Hình ảnh1819.jpgHình ảnh1821.jpg

Lễ Tế Tổ Tiên Đinh Tộc

Hình ảnh1825.jpgHình ảnh1826.jpgHình ảnh1828.jpgHình ảnh1829.jpgHình ảnh1832.jpg

Đại Biểu cùng con cháu các Chi Phái Đinh Tộc trong Tỉnh và TP về Dâng Hương
 

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
Hình ảnh: Lễ Tế Thu ĐINH TỘC QNĐN ngày12/08/Giáp Ngọ (tiếp theo)
Trao Giấy Công Đức
Hình ảnh1837.jpg
Ông Đinh Công Tống Chánh Tộc Biểu
Hình ảnh1843.jpg
Ông Đinh Công Tống trao Giấy Công Đức (Bảng Vàng) cho Đại diện các Chi Phái Tộc
Hình ảnh1844.jpg
Ông Đinh Quyền (Phó Tộc Biểu Thường Trực) trao Giấy Công Đức...
Hình ảnh1845.jpg
Hình ảnh1846.jpg
Hình ảnh1847.jpg
Hình ảnh1848.jpg
Hình ảnh1849.jpg
Hình ảnh1850.jpg
Ông Đinh Hỷ (Trưởng tộc Đinh Điện Nam)nhận Giấy Công Đức
Hình ảnh1851.jpg
 

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
Trao Giấy Công Đức

Hình ảnh1852.jpgHình ảnh1853.jpg

Ông Đinh Văn Khôi (Đại diện Ban Bảo Tộc Đinh Văn Hà Lam) nhận Giấy Công Đức

Hình ảnh1854.jpg


Hình ảnh1855.jpgHình ảnh1856.jpg

Ông Đinh Phú Phước (Đinh Tộc Phước Mỹ,ĐN)

Hình ảnh1857.jpg

Ông Đinh Ngọc Lạc Phó Tộc Biểu (Đinh Tộc Tam Đàn)

Hình ảnh1858.jpg

Ông Đinh Ngọc Ấn (Ban Tài Chính Kế Toán)

Hình ảnh1859.jpgHình ảnh1860.jpgHình ảnh1860.jpg


Các Mạnh Thường Quân(Con cháu Đinh Tộc) đã phát tâm tự nguyện đóng góp cho Từ Đường Đinh Tộc.
Hình ảnh1863.jpg
 

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
Tiệc Liên Hoan và Giao Lưu
Hình ảnh1836.jpg


Hình ảnh1864.jpgHình ảnh1866.jpgHình ảnh1867.jpgHình ảnh1868.jpg

Ông Đinh Văn Khanh (Tộc Đinh Điện Nam) Đọc thơ tự cảm tác.

Hình ảnh1869.jpgHình ảnh1871.jpg

Đinh Văn Dũng (Ban Sử Liệu)

Hình ảnh1875.jpgHình ảnh1873.jpg

Ông Đinh Hữu Khanh (Phó Tộc Biểu) đang giao lưu cùng đại biểu các chi phái về tham dự

Hình ảnh1877.jpg
 
Top