Giới thiệu mục từ đề bài tham luận về Hội thảo "Hoàng giáp Đinh Nho Hoàn - Thân thế và sự nghiệp"

Đinh Nho Anh

Thành viên mới
2074


Kính chào Quý bà con dòng họ Đinh Nho nói riêng cũng như Quý bà con họ Đinh nói chung!​

Trong thời gian vừa qua, dòng họ Đinh Nho ở Hương Sơn - Hà Tĩnh đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho Hội thảo "Hoàng giáp Đinh Nho Hoàn - Thân thế và sự nghiệp" được tổ chức vào ngày 13-14/11/2015. Tính đến ngày 03/7/2015, Tiểu ban nội dung đã nhận được các bài tham luận tham gia trong Hội thảo và đã tổng hợp lại như dưới đây. Xin được chia sẻ cùng bà con gần xa:

1. "Hoàng Giáp Đinh Nho Hoàn và những đóng góp của ông cho đất nước", Tác giả: Trần Quốc Chấn
2. "Hoàng giáp Đinh nho Hoàn và văn bia Đền Gôi", Tác giả: Tống Trần Tùng
3. "Việc đóng góp truyền bá tư tưởng của Hoàng giáp Đinh Nho Hoàn với dân Châu Ô", Tác giả: Nguyễn Minh Tuân
4. "Các chức quan của Hoàng giáp Đinh Nho Hoàn", Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm
5. "Danh nhân Đinh Nho Hoàn và phu nhân Phan Thị Viên qua một số tài liệu", Tác giả: Đào Tam Tĩnh
6. "Khảo sát và cảm nhận về thơ đi sứ của Đinh Nho Hoàn qua Mặc Ông sứ tập", Tác giả: Lại Văn Hùng
7. "Tính nhân văn trong thơ Đinh Nho Hoàn", Tác giả: Đinh Nho Hồng
8. "Sự thánh thiện trong thơ, văn bà Phan Thị Viên", Tác giả: Cao Hồng Huế
9. "Hoàng giáp Đinh Nho Hoàn qua tư liệu lịch sử", Tác giả: Nguyễn Thị Phương Chi
10. "Nhà thơ Đinh Nho Hoàn đi sứ", Tác giả: Vương Trọng
11. "Kỳ thi Hội và thi Đình năm Canh Thìn 1700", Tác giả: Đinh Văn Đạt
12. "Dịch bài phú "Qua hồ Động Đình" của Đinh Nho Hoàn", Tác giả: Đinh Xuân Hường
13. "Tìm hiểu chuyến đi sứ năm Ất Mùi 1715 qua tấm bia đá có ở xứ Kinh Bắc", Tác giả: Nguyễn Tá Nhí
14. "Tìm hiểu cội nguồn bà Phan Thị Viên", Tác giả: Thái Huy Bích
15. "Đền Gôi và dòng họ Đinh Nho ở Hương Sơn - Hà Tĩnh", Tác giả: Tống Trần Tùng
16. "An Ấp - Sơn Hòa: Địa linh sinh hào kiệt", Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
17. "Giải mã những điển tích trong các câu đối ở Đền Gôi và nhà thờ họ Đinh Nho ở Sơn Hòa", Tác giả: Nguyễn Quốc Sinh
18. "Một số ý kiến qua tư liệu của 3 sứ thần người Hà Tĩnh", Tác giả: Nguyễn Huy Mỹ
19. "Đôi điều tản mạn về Hoàng giáp Đinh Nho Hoàn", Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
20. "Đền Gôi Vị - nơi thờ Tiết phụ phu nhân Hoàng giáp Đinh Nho Hoàn", Tác giả: Nguyễn Trí Sơn
21. "Huyền tích bà Phan Thị", Tác giả: Nguyễn Thị Hương Quế
22. "Tiết phụ Phan Thị Viên - từ nguyên mẫu đến nhân vật văn học", Tác giả: Phạm Quang Ái
23. "Đinh Nho Hoàn và tập thơ nôm Cao Bằng thập thủ", Tác giả: Đinh Khắc Thuần
24. "Minh chúa Trịnh Cương với việc tổ chức thành công các đoàn sứ bộ, giành nhiều thắng lợi trong đấu tranh ngoại giao với Trung Quốc", Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hoàn

Đó là những bài tham luận đã được gửi về cho Hội thảo và Tiểu ban nội dung đã tổng hợp lại. Ngoài ra còn một số bài viết của các tác giả khác đã đăng ký nhưng chưa kịp chuyển bài về. Cụ thể còn 7 tác giả nữa như sau:
1 - PGS Nguyễn Đức Nhuệ - Viện Sử học
2 - Th.S Đinh Ngọc Viện - Ban Khoa giáo TW tỉnh Cao Bằng
3 - Ông Bùi Thiết - Viện Hán Nôm
4 - Ông Phạm Quang Đẩu - Nhà thơ
5 - PGS Chương Thâu - Viện Sử học
6 - PGS Ngô Đức Thọ - Viện Hán Nôm
7 - Ông Đinh Nho Thanh

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, các học giả cũng như toàn thể bà con gần xa. Những ý kiến đóng góp của quý vị sẽ góp phần giúp cho Hội thảo được thành công tốt đẹp. Trân trọng!


Nguồn: Bác Đinh Nho Quỳ - Tộc trưởng dòng họ Đinh Nho ở Hương Sơn - Hà Tĩnh
Người đăng bài: Cháu Đinh Nho Anh
 

Những đính kèm

  • 1.PNG
    1.PNG
    120.7 KB · Xem: 458
Top