Đinh Tộc Huấn Ca

Đinh Trọng Thái

Thành viên mới
ĐINH TỘC HUẤN CA​
Tuần hoàn theo lẽ tự nhiên,​
Cháu con tưởng nhớ tổ tiên ông bà.​
Ngẫm xem dòng họ Đinh ta,​
Ghi trong sử sách lời ca lưu truyền,​
Tứ họ Đinh, Quách, Bạch, Hoàng,​
Vốn dòng Âu Việt ở miền thượng du.​
Ngàn năm xây dựng cơ đồ,​
Có Đinh Bộ Lĩnh phất cờ dẫy binh.​
Bốn phương giặc giã tan tành.​
Dựng nước Đại Việt – Thái bình đầu tiên.​
Đóng đô ở đất Trường Yên.​
Đăng quang Hoàng Đế giữ yên biên thùy.​
Nhân dân khắp chốn bốn bề,​
Yên vui no ấm, trăm nghề làm ăn.​
Cơ trời, vận nước chưa yên!​
Có tên Đỗ Thích giết liền hai Vua!​
Nhà Đinh thất thế sa cơ!​
Cháu con lưu lạc, bây giờ đến đây,​
Đáy giang một dải nước mây,​
Đất đai tươi tốt, dựng xây xóm làng.​
Nối dòng tổ nghiệp vẻ vang,​
Có lọng, có sắc vua ban để thở.​
Muôn đời gương sáng ngàn xưa,​
Cháu con ra sức thi đua luyện rèn:​
Trẻ thời học tập sách đèn.​
Già thời gương mẫu gốc nền mai sau.​
Trung niên lao động làm giàu.​
Anh em trên dưới bảo nhau thuận hòa.​
Cùng nhau viết tiếp lời ca.​
Ghi thêm trang sử họ ta huy hoàng.​
 
Top