Các nhà thờ Tộc ĐINH tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
IMG20160408153406.jpg

IMG20160408160330.jpg
IMG20160408160337.jpg
IMG20160408160345.jpg
IMG20160408160419.jpg
IMG20160408160442.jpg
IMG20160408160644.jpg
IMG20160408160648.jpg
IMG20160408160705.jpg


Từ Đường ĐINH TỘC tại xã Bình Hải (Kỳ Trân)
 

Những đính kèm

  • IMG20160408160312.jpg
    IMG20160408160312.jpg
    1.9 MB · Xem: 15
Top