Đinh Tộc ở Kỳ Trân, Bình Hải, Thăng Bình Giỗ ngài Thủy Tổ

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
ĐINH TỘC thôn Kỳ Trân,xã Bình Hải, Thăng Bình Quảng Nam giỗ Ngài Thủy Tổ

IMG_0098.JPG


IMG_0096.JPG


IMG_0104.JPG


IMG_0100.JPG

IMG_0111.JPG

IMG_0113.JPG

IMG_0116.JPG


IMG_0118.JPG

IMG_0120.JPG


IMG_0121.JPG
IMG_0123.JPGIMG_0095.JPG

IMG_0124.JPG

IMG_0126.JPG

IMG_0127.JPG

IMG_0130.JPG

IMG_0128.JPG

IMG_0129.JPG

IMG_0132.JPG


IMG_0134.JPG


IMG_0108.JPG

 
Top