Tìm cội nguồn họ Đinh ở Đại Đình Từ Sơn Bắc Ninh

Đinh Văn Kiền

Thành viên mới
Họ Đinh của tôi đến nay được 9 đời. Cụ tổ tên là Đinh văn Gấm( Tự Đinh Quý Công). Quê gốc ở Đại Đình - Từ Sơn Bắc Ninh. Cụ sinh vào khoảng năm 1800. Trong gia phả dòng họ tôi chỉ biết đến đấy. Vậy thân sinh ra cụ tổ tôi là ai, cụ có anh chị em không, cụ gốc ở đấy hay ở đâu đến đấy lập nghiệp. Cả dòng họ khong ai biết. Vậy gia phả dòng họ đinh nào có tên cụ Đinh Văn Gấm thì liên hệ với chung tôi để chúng tội biết thêm về gốc gác của mình
 
Top