VỀ ĐẤT TỔ.

dinhtrungky

Moderator
Staff member
(Ca vọng cổ)
--------------------
Nhạc:
Ta lại về thăm đế đô xưa.
Lau trắng xa xa ngỡ bóng cờ...
Đoàn quân Vạn thắng Người dẫn lối.
Trùng trùng linh khí đất Hoa Lư.

Vọng cổ:

Câu 1:
Một sáng phương nam tôi về thăm đất tổ. Quà của phương nam câu hò vọng cổ và trong tim là nỗi nhớ đong.... đầy. Từ thủa cha ông khai sáng nơi này. Đến buổi cháu con đi mở mang bờ cõi. Huyết hệ luân lưu bao đời tuôn chảy mãi muôn đời dòng dõi của Đinh gia.

Câu 2:
Để hôm nay ta lại cất lời ca và viết tiếp trang vàng trong phả tộc. Cùng chung tay, cùng chung khối óc xây giang sơn vững mạnh an cường.

Về trên đất tổ yêu thương.
Thắp lên một nén tâm hương dâng Người.
Để mai đi bốn phương trời.
Vẫn không quên được những lời ước mong.

Đồng tâm đồng sức đồng lòng.
Xây dòng họ mạnh để hồng quốc gia.
Ngàn năm chung đúc công cha.
An vui vận nước, Đinh gia vững bền.

Câu 5:
Dù đi khắp năm châu hay bốn biển. Tài đức cha ông ngàn xưa dâng hiến mãi trong tim bất biến chẳng phai ....mờ. Tựa ánh dương soi, oai dũng tựa ngọn cờ. Là phương hướng giữa trường đời muôn ngã, là tình người cảm hóa tới niềm vui.

Câu 6:
Đi trên đất tổ bồi hồi.
Dấu chân in dấu chân Người năm xưa.
Mai về lại nhớ Hoa Lư.
Ngắt nhành lau trắng làm quà vô nam.
------------------------------
ĐTK - 12/2016
 
Top