Họ Đinh thôn Lương Sơn, Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình

Dinh Minh 001.jpg
Nhà thờ Tổ Đinh tộc thôn Lương Sơn.​

Giỗ tổ và lễ khánh thành nhà tiền đường nhà thờ tổ Đinh tộc thôn Lương Sơn, con cháu mọi miền về Họ Đinh thôn Lương Sơn, xã Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình. Vào ngày 14/06/2017 (nhằm ngày 20 tháng 5 năm Đinh Dậu)

LỐI VỀ
Nhớ ngày giỗ tổ hàng năm
Cháu con gần gũi, xa xăm tự tề
Kẻ thành thị, người ở quê
Dù trăm năm vẫn bậc bề dưới trên
Trước bàn thờ Tổ nghiêm trang
Khói nhang trầm mặc mên mang cõi đời
Sang hèn sướng khổ đầy vơi
Cũng sinh từ một giống nòi Tổ Tiên
Bao đời đói gạo thiếu tiền
Chữ nhân chữ đức vẫn truyền đời sau
Đi từ cõi khổ nguồn đau
Cháu con giờ đã có giàu có sang
Người đi xa rạng tiếng làng
Người quê vẫn giữ lệ làng thói quê
Nhân sinh trăm nẻo bộn bề
Vẫn giành riêng một lối về ngày xưa.
.
Dinh Minh 0045.jpg
Cụ khởi Tổ Họ Đinh thôn Lương Sơn - LƯƠNG THỊ DUYÊN​
.​
Dinh Minh 002.jpg
.​
Dinh Minh 003.jpg
.​
Dinh Minh 004.jpg
.​
 
Top