Dòng họ Đinh Xuân Thượng -Xuân Trường -Nam Định

Đinh Quang Chính

Thành viên mới
Dòng họ Đinh Xuân Thượng xin trân trọng cảm ơn Ban quản lý trang họ Đinh Việt Nam. Cảm ơn Kiến trúc sư Đinh Thanh Hải đã hướngng dẫn họ Đinh Xuân Thượng được tham gia vào trang họ Đinh Việt Nam. Từ đó họ Đinh Xuân Thượng được "khoe" mọi sinh hoạt cộng đồng họ Đinh Xuân Thượng với các dòng họ Đinh trong toàn quốc.

Cảm ơn Cháu Đinh Thanh Hải!
 
Top