Văn bia Yên Lương, Ý Yên, Nam Định

Đinh Quang Lập

Thành viên mới
001a.jpg


THÔNG TIN MỚI :
Trong khi thì công xây dựng ĐÌNH LÀNG AN - TỐ xã Yên Bình, Ý Yên, Nam Định, Ban xây dựng tìm thấy Bia đá có niên đại khoảng > 600 năm. Bia đã được Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đặng Hồng Sơn bộ môn Khảo cổ, Khoa Lịch Sử Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội dịch. Nay tôi xin đăng lên để các thành viên trong ngoài dòng họ Đinh có quan tâm đọc và ai biết thêm tư liệu gì có liên quan tới nội dung nói tới các cụ trong.
Xin cám ơn!
Đinh Quang Lập

Mời bà con họ Đinh cùng đọc bản dịch của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đặng Hồng Sơn:
001b.jpg

.
001bc.jpg

.
001bcd.jpg
 
Top