Sự tích lễ Tổ họ Đinh xã Chi Lăng - Thái Bình, ngày 20 thánh 11 âm lịch

78566324_763275124176373_6586830835205275648_o.jpg

Thế hệ con cháu họ Đinh ngày nay và dân làng có nhiều người chưa hiểu hết sự tích Lễ tổ họ Đinh vào ngày 19 và ngày 20 tháng 11 âm lịch hàng năm tại Từ đường họ Đinh xã Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình.

Các Cụ tổ họ Đinh thờ tại Từ đường được các triều Vua Lê và Vua Nguyễn sắc phong (có tới 6 đạo Sắc phong) là Trung đẳng Tôn thần - Phúc thần làng Đún Ngoại, gồm cả thôn Đồng xã Lô Giang và thôn Gòi xã Minh Tân, huyện Đông Hưng ngày nay, các Vị được thờ phối hưởng cùng Thành hoàng tại đình làng (là Vua Lê Đại Hành). Trong các đạo Sắc phong đã ghi (dịch):

“Làng Đún Ngoại, tổng Y Đốn, phủ Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình phụng thờ vị Bình Ngô Khai Quốc Công thần, Thái sư Bân Quốc công, tên húy là Đinh Lễ, là bậc Phù Vận Đại Vương Tôn Thần, có công giữ nước, cứu giúp muôn dân, linh thiêng hiển hách.

… Trước đây đã từng ban ân giáng chiếu tặng phong ngôi thứ, nay lại phong là Quang Ý Dực Bảo Trung Hưng Trung Đẳng Thần. Chuẩn cho phụng thờ. Thần hãy bảo vệ nhân dân của Trẫm ”.

Lại nói về Sắc phong thần, theo Từ điển Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: “Sắc Phong (chữ Nho: 敕封) hay Sách phong ( 册封) là văn bản truyền mệnh lệnh của nhà Vua phong chức tước cho quý tộc, quan chức, khen thưởng cho những người có công lao hoặc phong Thần và xếp hạng các vị thần được thờ trong các đình, đền, miếu ... theo tín ngưỡng làng xã của người Việt; văn kiện Sắc phong thường làm bằng loại vải hoặc giấy đặc biệt.

Sắc phong truyền tải lại cho hậu thế các tư liệu quý giá và trung thực về tên, tuổi và công lao lịch sử như quê quán, công trạng và xếp hạng (Thượng đẳng Tôn thần, Trung đẳng Tôn thần, Tôn thần), biểu thị sự tôn vinh của Vương triều và cộng đồng cư dân với vị Thần đó; nó chứa đựng một số thông tin có thể bổ sung thêm lịch sử và nguồn tư liệu quan trọng để nhiên cứu tín ngưỡng dân gian. Qua Sắc phong người ta có thể biết thêm những thông tin về hệ thống hành chính với những địa danh mạng niên đại cụ thể; đây là loại cổ vật rất có giá trị do tính độc bản và là nguồn tư liệu có giá trị về nhiều phương diện”.

78530471_763275410843011_6522651658592190464_o.jpg

Từ đường họ Đinh xã Chi Lăng là nơi tôn thờ và tưởng niệm các bậc Khai quốc Công thần thời Hậu Lê, là danh nhân lịch sử của đất nước, được các triều Vua Lê và Vua Nguyễn sắc phong là Trung đẳng Tôn thần - Phúc Thần làng Đún Ngoại, được chính quyền thời phong kiến tôn vinh và bảo hộ. Nay được UBND tỉnh Thái Bình cấp bằng Di tích Lịch sử cấp tỉnh, giao cho Chính quyền xã quản lý và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của Di tích.

Các vị Phúc thần là Đại Tư đồ, Thái sư, Bân Quốc công, Hiển Khánh Đại vương Đinh Lễ - Thái bảo, Định Quốc công, Linh Cảm Đại vương Đinh Bồ - Thượng Trụ Quốc, Thái sư, Lân Quốc công, Trung Mục Đại vương Đinh Liệt. Đến đời thứ 9 là Thiếu Úy, Tả Đô đốc Đông quân, Dương Quận công, Trung hưng Tôn thần Đinh Phúc Diên, Vị Thủy tổ của dòng họ Đinh làng Đún Ngoại, nay là xã Chi Lăng. Sau tế lễ ở đình làng xong, con cháu họ Đinh lại tiếp tục lễ tổ tại Từ đường dòng họ vào ngày 19 và 20 tháng 11 Âm lịch hàng năm.

Thế rồi can qua, thực hiện chính sách tiêu thổ kháng chiến chống Pháp, chợ Đún quán đá và Đình làng to đẹp bề thế nhất vùng của làng cũng bị dỡ đi vì sợ giặc chiếm đóng, lễ hội Thành hoàng cùng các vị Phúc thần của làng cũng vì thế mà bị mai mốt sao lãng.

Ngày nay Đất nước thái bình cuộc sống yên vui, các di tích trong làng như đền Vua Lê, Từ đường họ Đinh, chùa Đún được Chính quyền quan tâm, nhân dân địa phương phát tâm công đức để mở rộng và tu tạo, các lễ hội của làng được phục hồi gần như nguyên mẫu cổ xưa. Nhưng tiếc thương cho Chợ Đún quán đá và Đình làng to đẹp thế nay không còn nữa, chỉ còn trong ký ức của những người cao tuổi.

4712

P/s: Kính mời con cháu dòng họ Đinh xã Chi Lăng, xã Lô Giang và xã Minh Tân về dự Lễ khánh thành tôn tạo Hậu cung Từ đường họ Đinh vào ngày 20/11 AL (ngày 19/11 AL lễ Hô Thần nhập tượng và yên vị 3 vị Phúc thần).

Đinh Danh Vùng
 
Top