Những Trang Mạng Xã Hội Chia Sẻ Điều Hay Tốt

Đinh Thanh Hải

Administrator
Staff member
61F9828F-7274-4C7B-977B-9D5C0FD03E51.jpeg

Những Hồi Chuông Nhà Thờ
.
NHỮNG TRANG FACEBOOK DO TUI ADMIN:
- Họ Đinh Việt Nam Fanpage: https://www.facebook.com/hodinhVN/
- Họ Đinh Việt Nam Groups: https://www.facebook.com/groups/hodinhvietnam/
- Quảng Trị Fanpage: https://www.facebook.com/mienqueQuangTri/
- Quảng Trị Groups: https://www.facebook.com/groups/tinhquangtri
- Khe Sanh Fanpage: https://www.facebook.com/KheSanhQuangTri/
- Khe Sanh Groups: https://www.facebook.com/groups/huonghoa/
- Làng An Giạ Fanpage: https://www.facebook.com/langAnGia/
- Làng An Giạ Groups: https://www.facebook.com/groups/langangia/
.
Đinh Thanh Hải sáng lập ra trang Họ Đinh Việt Nam năm 2009, từ khi chưa có một ban liên lạc ở tỉnh thành nào ra đời.
www.hodinhvietnam.com
.
Rất nhiều trang Đinh Thanh Hải tạo giúp cho giới nghệ sĩ, giúp cho bạn bè, giúp cho nhà hàng, quán nhậu, địa điểm du lịch, khách sạn…
Hiện nay, Đinh Thanh Hải đã tạo nhiều trang cộng đồng tại Mỹ, mục đích chính là chia sẻ điểm du lịch đẹp, quán ăn ngon, dịch vụ tốt…
Những trang Đinh Thanh Hải tạo ra sẽ nói KHÔNG với Chính Trị, nói KHÔNG với đả kích Tôn giáo…

Trân trọng
Đinh Thanh Hải
www.youtube.com/dinhthanhhai
www.facebook.com/usdinhthanhhai
 
Top