Họ Đinh Phái 5 Làng An Giạ - Quảng Trị

IMG_9902.jpeg

Nhà thờ họ Đinh Văn phái 5 - làng An Giạ
.
Làng An Giạ nằm bên con sông Thạch Hãn, Triệu Phong, Quảng Trị, nơi mà tổ tiên bao đời đã sống, bảo vệ và dựng xây, đào kênh mương làm ruộng lúa, trồng tre che chắn muôn người. Ngôi làng với 3 dòng họ chính là Đinh - Lê - Đoàn.
Họ Đinh Văn thì có 4 phái: phái 1, phái 2, phái 3, phái 4 vô tự, phái 5. Riêng phái 3 thì bà con đã rời làng vào miền Nam lập nghiệp, chỉ còn nhà thờ họ mà thôi.
Những ngày hè tháng 7 năm 2023, quê hương làng An Giạ lại đông vui, nhộn nhịp, khi bà con ở khắp mọi nơi trở về nguồn cội, thăm .
mộ phần tổ tiên - ông mệ, Tảo Mộ là mùa báo Hiếu, nhớ ơn ông bà tổ tiên.
Xin mời mọi người cùng coi hình ảnh của họ Đinh phái 5, do Ba tui Đinh Giao Hữu chụp:
.
IMG_9862.jpeg

.
IMG_9863.jpeg

Bác Đinh Văn Định
.
IMG_9865.jpeg

Chú Đinh Do
.
IMG_9877.jpeg

.
IMG_9878.jpeg

.
IMG_9887.jpeg

.
IMG_9886.jpeg

.
IMG_9898.jpeg

.
IMG_9861.jpeg

.
 
Top