Thư gửi đến bà con họ Đinh

dinhxuanba

Moderator
Staff member
Thường trực ban liên lạc (lâm thời) họ Đinh xin gửi tới quí vị lá thư kèm theo đây, gồm 4 trang. Mọi phản hồi (Bằng thư, điện thoại, Email) xin gửi về các địa chỉ ghi tại trang 3. Xin cảm ơn.

ap_20110408031511668.jpg

.
ap_20110408031518892.jpg

.
Kính thư,
Đinh xuân Bá

Mời bà con cùng xem hình ảnh về nhà thờ họ Đinh - Hà Nội:

ap_20110418032950443.jpg

.
ap_20110418032942782.jpg

.
ap_20110418032943765.jpg

http://hodinhvietnam.com/content.php?277-thuguidenbaconhoDinh
 
Top