Trophies

 1. 1

  Bài đầu tiên

  Gửi một bài đầu tiên vào Diễn đàn để có danh hiệu này.
 2. 2

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!
 3. 5

  Tiếp tục năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!
 4. 10

  Không thể dừng lại được!

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!
 5. 10

  Tôi thật thích nó

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.
 6. 15

  Cực thích!

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.
 7. 20

  Say mê

  1000 bài viết? Ấn tượng quá!
 8. 20

  Yêu nó hơn rất nhiều

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.
 9. 30

  TÔI YÊU NÓ!

  Nội dung bạn gửi đã thu hút 500 lượt thích.
Top